”Kirjeitä työministerille” – Kerro kokemuksistasi päättäjille!

Yhdistykset ja yhdistysten jäsenistö. Olemme saaneet avattua suoran keskusteluyhteyden työ- ja elinkeinoministerille Tuula Haataiselle. Järjestämme yhdessä ministeriön kanssa edunvalvontaseminaarin tammikuussa 13.1.2021, jolloin ministeri on varannut ajan kuulla niitä asioita, joista haluatte hänelle kertoa.

Kokoamme ehdotuksianne ensin kirjeenä/meilinä. Mitä haluatte erityisesti tuoda esille ministerille. Toivomme, että kokoaisitte omasta yhdistyksestänne vastaajia seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mikä on sinun kokemuksesi TE-palveluista?
  2. Mitä apua olet saanut tai jäänyt vaille?
  3. Mitä muuttaisit TE-palvelujen käytännöissä?
  4. Kuvaile lyhyesti oma työttömyystilanteesi (mm. kuinka kauan olet ollut työttömänä, miten se on elämääsi vaikuttanut, oletko työttömien yhdistyksen jäsen, miten olet kokenut yhdistystoiminnan, mitä mahdollista apua olet siitä saanut)

Mainitse myös, olisitko halukas tulemaan kertomaan tilanteestasi ja esittämään ministerille kysymyksiä tilaisuudessa 13.1.2020?

Vastaukset toivotaan nimellä, mutta jos tilanne vaatii, otamme vastaan myös anonyymeja kertomuksia.

Voitte järjestää yhdistyksessänne esimerkiksi työpajan kertomusten tuottamiseksi. Yhdistysten jäsenet voivat lähettää myös itsenäisesti vastauksia. Koostamme kaikki kysymykset ministerille tiedoksi.

Kokoamme seminaaripäivään myös työpajoja, joissa esiin nousseita kysymyksiä voi käsitellä yhdessä ministeriön virkahenkilöiden, TE-toimiston sekä Keha-keskuksen virkailijoiden kanssa.

Laita tekstit ja tiedot halukkaista osallistujista yhteystietoineen viimeistään 30.11. Leena Valkoselle leena.valkonen@tyottomat.fi. Aineisto käsitellään luottamuksellisuus ja mahdollinen anonymiteetti huomioiden. Tilaisuuteen osallistujille järjestetään etukäteen yhteinen valmennustilaisuus.

Leena Valkonen

Viestinnän asiantuntija

Työttömien Keskusjärjestö ry