Koronavirusepidemiaan liittyviä yleisiä rajoituksia ja suosituksia Helsingissä

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan torstaina 10.6.2021, että pääkaupunkiseutu on palannut alemmalle epidemiatasolle, eli kiihtymisvaiheeseen. Linjaus perustuu epidemiologiseen tilanteeseen ja tehtyyn kokonaisarvioon.

Suositukset ja rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi ellei toisin mainita.

Tietoja on päivitetty 22.6.2021

Kasvomaskisuositus on voimassa toistaiseksi

 • Joukkoliikentessä on 13.3.2021 astunut voimaan MASKIPAKKO (ei koske henkilöitä, joilla on terveydellinen este käyttää kasvomaskia)
 • Julkisissa tilaisuuksissa ja tiloissa, kuten kaupoissa ja pankeissa, sosiaali-ja terveyspalveluissa.
 • Työpaikoilla kaikilla läsnätyössä olevilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa.
 • Helsingin Työkanavassa on voimassa maskipakko
 • Kirjastoissa asioitaessa tulee käyttää kasvomaskia (ei koske henkilöitä, joilla on terveydellinen este käyttää kasvomaskia)
 • Urheilu-ja kulttuuritapahtumissa sekä vapaa-ajan tiloissa
 • Alakouluissa ja yläkouluissa maskisuositus 6-luokasta alkaen. Kaupunki tarjoaa maskit.
 • Vanhemmilla varhaiskasvatuksen tiloissa esimerkiksi lapsia vietäessä ja haettaessa
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstölle sisätiloissa mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti työssään eri paikoissa kiertävillä henkilöillä
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä potilas- ja asiakastyössä
 • Koronavirustestiin hakeuduttaessa ja ennen tuloksen saamista, mikäli on välttämätön syy liikkua ulkona
 • Riskialueelta Suomeen saavuttaessa ja siirryttäessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos karanteenin aikana on välttämätön syy liikkua ulkona.
 • Muissa tilanteissa, joissa lähikontaktin välttäminen ei ole mahdollista.Koronavirustestiin hakeuduttaessa ja ennen tuloksen saamista, mikäli on välttämätön syy liikkua ulkona
 • Riskialueelta Suomeen saavuttaessa ja siirryttäessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos karanteenin aikana on välttämätön syy liikkua ulkona.
 • Muissa tilanteissa, joissa lähikontaktin välttäminen ei ole mahdollista.
 • Kasvomaskien jakelupisteet Helsingissä: https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/koronaneuvonta/kasvomaskit/jakelupisteet

Etätyötä suositellaan laajasti

 • Etätyötä suositellaan kaikissa niissä tehtävissä, joissa sen tekeminen on työtehtävät huomioon ottaen mahdollista. 
 • Lisäksi edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.
 • Yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoilla suositellaan, että kaikki läsnätyössä olevat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa.

Asiakastiloja koskevat uudet säännökset ovat voimassa 31.12.2021 asti.

 • Kaikissa asiakastiloissa tulee olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
 • Olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset
 • Sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi
 • Tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta

JULKISET TILAT, Kirjastot, UIMAHALLIT JA MUSEOT

 • Kuntien asiakaspalvelutilat on avattu 15.6. alkaen lukuun ottamatta kuntosaleja ja ryhmäliikuntaharrastustiloja. Kokous- ja kokoontumistilojen vuokraus mahdollistetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston yleisötilaisuusrajoituksia noudattaen.
 • Asiakaspalvelutiloissa huolehditaan tilakohtaisin järjestelyin terveysturvallisuuden toteutumisesta tartuntatautilain 58 c §:n mukaisesti. Sisätiloissa yli 12-vuotiaille suositellaan kasvomaskin käyttöä, elleivät terveydelliset perusteet estä maskin käyttämistä.
 • Kirjastoissa avautuivat 15.6. alkaen kirjastojen lukusalit, ryhmäkäytön tilat ja omatoimikäyttö.
 • Museoissa ja kulttuuritaloissa avautuivat näyttelytilojen lisäksi myös opetus- ja esitystilat 15.6.2021 alkaen.
 • Maauimalat ja uimahallit (pl. kunto- ja liikuntasalit) ovat avoinna. Yli 12-vuotiaita suositellaan käyttämään kasvomaskia pukuhuoneissa. Uimahallien saunat ovat auki, mutta kuntosalit ovat kiinni. Kaupungin hallinnoimista uimahalleista ovat kaikille avoinna Itäkeskuksen ja Pirkkolan uimahallit. Yrjönkadun ja Jakomäen uimahallit pysyvät toistaiseksi suljettuina. Myös Uimastadion ja Kumpulan maauimala ovat avoinna.
 • Työväenopiston ja Arbiksen tiloja on avattu asteittain 3.6.2021 alkaen yksittäisille kursseille, joilla on tarve kokoontua, sekä ohjattuun itsenäiseen työskentelyyn niille opiskelijoille, joiden kurssilla valmisteltu työn valmistuminen edellyttää työskentelyä opiston tiloissa (esim. kudonta). Toiminnassa noudatetaan voimassa olevia viranomaisohjeistuksia sekä tartuntatautilain 58 c §:n edellyttämiä toimia.
 • Kaupunkien hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää ohjattua harrastustoimintaa rajoitetusti vuonna 2001 syntyneille ja sitä nuoremmille. Harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta mahdollistetaan myös kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa 15.6. alkaen rajoitetusti. Toiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita. Kisojen yleisöä koskevat edelleen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien osanottajamääristä.
 • Aikuisten harrastustoiminta mahdollistetaan myös kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa 15.6. alkaen rajoitetusti. Aikuisten liikuntaharrastukset ja kilpailutoiminta ovat kuitenkin edelleen mahdollisia vain ulkotiloissa. Toiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita. Kisojen yleisöä koskevat edelleen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien osanottajamääristä.

Yleisötilaisuudet. Rajoitukset voimassa 2.6-14.7.2021

 • Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta.
 • Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontaktia toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.
 • Yli 50 hengen ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei vaadita.
 • Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä tai ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5. julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Lisäksi on noudatettava hygieniavaatimuksia: asiakkaille on tarjottava esimerkiksi mahdollisuus käsien pesemiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

YKSITYISET TILAISUUDET

 • Yksityistilaisuuksiin suositellaan samoja rajoituksia kuin yleisötilaisuuksiin.
 • Kotona tai muissa yksityisissä tiloissa järjestettävät kevään ja kesän juhlat on hyvä järjestää ensisijaisesti ulkotiloissa ja voimassa olevia yksityistilaisuuksien henkilömääräsuosituksia sekä muita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä annettuja ohjeita noudattaen.

TARPEETONTA MATKUSTAMISTA VÄLTETTÄVÄ

 • Voimassa ovat valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset, kuten tarpeettoman matkustamisen välttäminen muualle kuin maihin, joiden osalta matkustusrajoituksista on luovuttu. 
 • Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita. 
 • Sairaana tulee välttää kaikkea matkustamista

Koronarokotukset

 • Koronarokotetta tarjotaan kaikille 16 vuotta täyttäneille, jotka haluavat ottaa rokotteen. 
 • Koska rokotteita on aluksi tarjolla rajoitetusti, niitä tarjotaan aluksi henkilöille, joilla on kohonnut riski sairastua vakavaan koronavirustautiin tai kohdata virus esimerkiksi työssään.
 • Suomen rokotusjärjestyksen tavoitteena on vähentää vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitää terveydenhuollon kantokykyä.
 • Lisätietoja helsinkiläisten koronarokotuksista löydät täältä: https://www.hel.fi/sote/koronarokotus-fi

Lisätietoja: Tarkempia koronaan liittyvistä suosituksista ja rajoituksista löytyy Helsingin kaupunki: https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/koronaneuvonta/suositukset-ja-rajoitukset/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS: https://www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/alueellinen-koronavirusepidemiatilanne-ja-suositukset

Helsingin seudun liikenne HSL: https://www.hsl.fi/hsl/uutiset/uutinen/2021/03/maskipakko-hsln-liikenteessa-13.3.2021-alkaen-tietoja-ja-ohjeita

Yksi kommentti artikkeliin ”Koronavirusepidemiaan liittyviä yleisiä rajoituksia ja suosituksia Helsingissä

Kommentointi on suljettu.