Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kaupunkisuunnittelussa

Maanantaina 24.5.2021 järjestetään työpaja osana ’Drivers of Equality’ -EU-hanketta, jossa Helsingin kaupunki on mukana osahankkeella ’Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kaupunkisuunnittelussa’. Suomessa EU-hanketta koordinoi oikeusministeriö ja mukana ovat myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä yhdenvertaisuusvaltuutettu. Hankkeen lopputuotoksena on kaupunkisuunnittelijoiden käyttöön tarkoitettu työkalu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiselle kaupunkisuunnittelussa. 

Työpajojen tarkoituksena on selvittää hankkeen aihepiirin kannalta keskeisten sidosryhmien näkemyksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta Helsingin kaupunkisuunnittelussa sekä ajatuksia kehittämistarpeista ja kehittämisen keinovalikoimasta. Työpajat järjestetään kokonaisuuksiin jaotellusti ja maanataina 24.05.2021 kello 13.00-15.00 pidettävä työpaja ainottuu asunnottomien, syrjäytyneiden, päihdeongelmaisten, köyhien ja työttömien näkökulma kaupunkisuunnittelun tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Työpaja järjestetään Microsoft Teams:in välityksellä.

Helsingin Työkanava osallistuu työpajaan.

Kuva Kosti Keistinen Pixabaystä