Työraiteet – Seurakunnat työllistymisen tukena

Maanantaina 13.12.2021 Helsingin Työkanavan Viikkotapaamisessa oli vieraana Tarja Koivumäki Helsingin seurakuntayhtymästä. Aiheena Työraiteet – seurakunnat työllistymisen tukena.

Työraiteet-hanke on Euroopan sosiaalirahaston tukema ja se toimii viidessä helsinkiläisessä seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä. Hankkeen tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien helsinkiläisten työllistymisedellytysten parantuminen ja työ- tai opiskelupaikan löytyminen työkokeilun ja suunnitelmallisen jatkopolutuksen kautta. Välillisenä tavoitteena hankkeella on vahvistaa osallistujien elämänhallinnan taitoja ja osallisuuden kokemusta henkilökohtaisesti annettavan tuen sekä Cable-menetelmään pohjautuvan yhteisövalmennuksen avulla.

Hankkeen pääkohderyhmän muodostavat 18–29 -vuotiaat työttömät nuoret, jotka ohjautuvat hankkeeseen Stadin ammattiopiston Nuorten työpajatoiminnan kautta. Kohderyhmään kuuluvat myös 30–44 -vuotiaat pitkäaikaistyöttömät ja/tai osatyökykyiset sekä yli 54-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät, joilla voi ikänsä puolesta olla vaikeuksia työllistyä vapaille työmarkkinoille.

”Haluamme tukea näiden ihmisten elämänlaatua sekä erilaisia elämänhallintaan ja työelämään siirtymiseen liittyviä taitoja. Tavoite on ollut myös tukea siirtymistä avoimille työmarkkinoille”, kertoo työllistämishankkeessa toimiva Tarja Koivumäki.

Tarja Koivumäki, Työraiteet-hankkeen projektityöntekijä vieraili Helsingin Työkanavassa

Aiemmissa projekteissa Helsingin seurakunnat ovat solmineet vuosina 2015-2019 noin kaksi sataa määräaikaista osa-aikaista työsuhdetta. Työkokeilujakson jälkeen osallistujat palkattiin uudelleen samaan työpaikkaan tai he siirtyivät opiskelemaan. Lisäksi seurakunnat ovat työllistäneet vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia omalla rahoituksellaan.

”Keinoja työllistymisen tueksi on löydettävä lisää. Kehitämme Helsingin seurakunnissa parhaillaan seurakuntien keinoja ja väyliä siihen, kuinka tukea parhaiten vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia ja osatyökykyisiä kunkin lähtökohdista, sen hetkisistä elämän ehdoista käsin kohti oman näköistä ja kokoista työelämää”, Koivumäki kertoo.

Työraiteet-hankkeessa työskentelevät Tarja Koivumäki ja Kaisa Kauppinen.

Lisätietoja: Tarja Koivumäki, Projektityöntekijä Työraiteet – seurakunnat työllistymisen tukena -hanke. Puhelin: 09 2340 2527, 050 463 2239 ja s-posti: tarja.koivumaki@evl.fi ja

Kaisa Kauppinen, Projektikoordinaattori Työraiteet – seurakunnat työllistymisen tukena -hanke. Puhelin: 050 528 8930 ja s-posti: kaisa.kauppinen@evl.fi

Työraiteet Facebook-sivu: https://www.facebook.com/Työraiteet-seurakunnat-työllistymisen-tukena-107092937786478

Helsingin Työkanavan Viikkotapaaminen 13.12.2021