Keitä ja millä tavoin Kalliolan Jatkumoita-hanke tukee työllistymisessä?

Valmentaja Katarina Nyholm ja projektikoordinaattori Karoliina Koskinen esittelivät 7.3. HeTyn viikkotapaamisessa Kalliolan Jatkumoita-hanketta. Se on suunnattu yli 55-vuotiaille työnhakijoille sekä heille, joilla on riski työttömyyden pitkittymiseen. Asiakkaiden tulee olla TE-palveluiden asiakkaita Helsingissä, Vantaalla tai Espoossa. Hankkeen palveluilla tavoitellaan asiakkaiden osaamistason kehittämistä vastaamaan nykypäivän työelämän osaamisvaatimuksia ja kansalaistaitoja mm. digi-, tieto ja viestintätekniikan- sekä teknologiataitojen osalta. Hankkeen kurssitarjonnassa on neljä erillistä kokonaisuutta, joista voi valita itselleen sopivat: Digitaidot ajan tasalle (1 op), Työelämän tieto- ja viestintätekniikka (1 op), Tehosta työnhakutaitojasi (1 op) ja Ura & Työelämä (1 op). Tarvittaessa on mahdollisuus osallistua Kalliolan Kansalaisopiston kursseihin mm. digitaidoissa ja kielissä, jos ne tukevat työllistymistä. Hankkeen kautta voidaan ostaa korttikoulutuksia (mm. hygieniapassi, työturvallisuuskortti ja tulityökortti) edistämään työllistymistä.

Nyholm ja Koskinen korostivat erityisesti, että työllistyäkseen on nykyään hallittava videohaastattelut ja ns. hissipuhe eli kiteytetty, muutaman lauseen pituinen esittely, jossa työnhakija kertoo itsestään ja osaamisestaan. Monet viikkotapaamiseen osallistuneista ovat kokeneet videohaastattelut epämiellyttävinä tilanteina ja samaa mieltä on allekirjoittanut. Oman naaman näkeminen ruudulta ei todellakaan lisää itsevarmuutta haastattelutilanteessa. Juuri tämän vuoksi videohaastatteluja tulee harjoitella, jotta lopulta voittaa niitä kohtaan tuntemansa kammon.

Työhaastatteluun valmistautuvan on hyvä miettiä etukäteen vastauksia hänelle mahdollisesti esitettäviin kysymyksiin, muistuttivat Nyholm ja Koskinen. Useat viikkotapaamiseen osallistuneista kertoivat, että yksi hankalimmista kysymyksistä on melkein joka haastattelussa esitetty ”Miksi juuri sinä olisit paras hakija tähän työpaikkaan?” Siihen vastaaminen tuottaa erityisesti hankaluuksia niille vaatimattomuus kaunistaa –kasvatuksen saaneille suomalaisille, jotka eivät vaan kykene sanomaan itsestään mitään hyvää. Ei ihme, että yli viisikymppisille tuottaa vaikeuksia työllistyä, kun itseään pitäisi osata mainostaa niin tavattomasti. Varsinkin ikääntyvät naiset vähättelevät helposti itseään työhaastatteluissa, vaikka he olisivat muita hakijoita ylivoimaisesti parempia. Tähänkin ongelmaan saa apua Kalliolan Jatkumoita-hankkeesta, joka on voimassa ainakin tämän vuoden loppuun saakka.

Katarina Nyholmin ja Karolina Koskisen esitelmä Kalliolan Jatkumoita-hankkeesta sai HeTyn viikkotapaamisessa innostuneen vastaanoton ja herätti vilkasta keskustelua.

Lisätiedot Jatkumoita-hankkeesta:

katarina.nyholm@kalliola.fi, 050 523 8900

karoliina.koskinen@kalliola.fi, 050 400 5570

https://kalliola.fi/palvelut/tyollisyys-ja-kotoutumispalvelut/jatkumoita/