Silver 50+Seniorista apua varttuneemmille työnhakijoille

HeTyn viikkotapaamisessa 4.4. vieraillut Outi Lähteenmäki esitteli edustamaansa henkilöstöpalveluyritys Silver 50+Senioria, jonka tehtävänä on varttuneemman työvoiman tehokkaampi työllistäminen ja heidän tarjoamansa työvoimavarannon parempi hyödyntäminen. Vuonna 2020 perustettu Silver 50+Senior on suomalainen osakeyhtiö. Helsingissä toimipaikkaansa pitävä yritys etsii töitä yli viisikymppisille työnhakijoille ympäri Suomea.

Suurin osa hakee Silver 50+Seniorilta töitä avoimen haun kautta. Alempi koulutus ja ammatti eivät määritä sitä, millaisiin työtehtäviin voi hakea. Koska työnhaku voi koetella itsetuntoa ja oman osaamisen arvostus voi pahimmillaan kadota kokonaan, haastattelee Silver 50+Senior jokaisen hakijan. ”Koemme, että jokainen hakemuksen lähettänyt on haastattelun arvoinen”, Lähteenmäki painotti.

Pari vuotta sitten Silver 50+Senior toteutti Työeläkeyhtiö Elon kanssa Työstä elinvoimaa -kyselyn, jossa selvitettiin 55­­–74-vuotiaiden työllistymistä. Kyselytuloksen mukaan varttuneemman väestön fyysinen ja psyykkinen kunto sekä työmotivaatio ovat kohdillaan.

Työmarkkinoilla yli 50-vuotiaat valitettavasti nähdään toisin. Kyselyyn vastanneista jopa kolmannes koki, että varttuneempaa työntekijää ei arvosteta työmarkkinoilla. Nuoruus, sosiaalisuus, someosaaminen, urheilullisuus, huumorintaju jne. ovat nykyään tärkeämpiä valintakriteereitä kuin työkokemus. Alakohtaisia eroja tietysti on, mutta länsimaille ominainen nuoruuden ihannointi tuntuu vallitsevan erityisesti Suomessa.

Tällä hetkellä vallitseva työvoimapula on saanut hieman muutosta aikaan. Pakon edessä yritykset ovat palkanneet työntekijöitä ikää katsomatta. Outi Lähteenmäki uskoo, että kun työnantajat huomaavat varttuneen väestön motivaation ja halun oppia uutta, muuttuvat asenteet sitä kautta parempaan suuntaan. Jo olisi aikakin.

Lisätietoa Silver 50+Seniorista ja avoimista työpaikoista: silversenior.fi

13.4.2022
Sisko Rytkönen