SPR palvelee Helsingin Työkanavassa

Suomen Punaisen Ristin työntekijät vierailevat Helsingin Työkanavassa. Tule mittauttamaan verenpaineesi.  SPR:n työntekijöiltä saa samalla yleistä terveysneuvontaa.

Seuraavan kerran SPR: työntekijät ovat paikalla torstaina 7.10.2021 klo 13.00-15.00.

Neuvonta on maksuton ja kaikille avoin. Tervetuloa!

Helsingin Työkanava, Sörnäisten rantatie 31 (sisäänkäynti Suvilahdenkadun kautta)

SPR: työntekijät ovat paikalla myös to 4.11. ja to 2.12.2021.

Helsingin Työkanavan etätapahtumia 20.-24.9.2021 (vko 38)

Helsingin Työkanavassa kokoontuu erilaisia avoimia ja maksuttomia ryhmiä. Järjestämme myös tapahtumia, työpajoja ja retkiä. Pääkaupunkiseudun koronavirustilanteen vuoksi ryhmät toimivat tällä hetkellä etänä Zoomissa. 

Tule mukaan luovaan toimintaan, se antaa onnistumisen kokemuksia ja piristää. Uuden oppiminen ja omien taitojen käyttäminen on tärkeä osa hyvinvointia.

Lisätietoja etänä toimivista ryhmistä: https://hety.fi/ryhmien-kuvaukset/

Tervetuloa mukaan!

Mukaan pääset tästä Zoom-linkistä:

https://us04web.zoom.us/j/769755470?pwd=UE5iS3FkOU93Z1ZXVWYweUthN2dRQT09

Meeting ID: 769 755 470, Salasana: 508072

Tampereen yliopisto hakee osallistujia tutkimukseen, jossa aiheena ovat persoonallisuustestit

Kutsumme sinut osallistumaan Tampereen yliopistossa toteutettavaan tutkimukseen, jossa analysoidaan persoonallisuustestien ja testaamisen seurauksia työelämässä. Tutkimme persoonallisuustestejä yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisestä näkökulmasta. Tämä tarkoittaa, että olemme kiinnostuneita, minkälaisia kulttuurisia käsi- tyksiä testiväitteet voivat sisältää ja miten monenlaisilla tavoilla testiväitteitä voi tulkita. Tutkimuskohteemme on persoonallisuustestit ja niiden toimivuus erilaisten ihmisryhmien kohdalla, ei testivastaajien persoonallisuus.

Tutkimustilanteessa pyydämme sinua vastaamaan persoonallisuustestin väittämiin ja samalla kertomaan, miten tulkitset väittämiä ja päädyt vastaamaan niihin siten kuin vastaat. Testilomake toimii oman ajattelusi virikkeenä, eikä vastauksiasi pisteytetä ja analysoida. Tutkimushaastattelu toteutetaan haastateltavan kanssa yhteisesti sovitussa paikassa, ja se äänitetään.

Tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisestieikä osallistujien henkilöllisyys paljastu tutkimuksen tekemisen tai raportoinnin yhteydessä. Haastatteluiden äänitallenteet tuhotaan tutkimuksen päätyttyä. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Haastateltavalla on oikeus kieltäytyä osallistumisesta, keskeyttää haastattelu ja perua suostumus milloin tahansa syytä ilmoittamatta.

Tutkimushanketta ”Testaamisen sosiologia: Persoonallisuustestit työelämän ideaalisubjekteja rakentamassa” rahoittaa Koneen Säätiö vuosina 2020–2024. Hanke on saanut tutkimusluvan Suomen Psykologiliiton Testilautakunnalta ja puoltavan lausunnon Tampereen alueen ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta. Osallistumalla tutkimukseen autat ymmärtämään persoonallisuustestien kulttuurisia toimintalogiikoita. Tämä tieto voi olla hyödyksi testien ja testaamiskäytäntöjen kehittämisessä. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Millaisia kokemuksia sinulla on persoonallisuustesteistä ja testattavana olemi- sesta? Miten nämä kokemukset ovat vaikuttaneet elämänvalintoihisi ja siihen, mitä ajattelet itsestäsi? Ovatko testitulokset esimerkiksi kertoneet, että olet ulospäinsuun- tautunut, harkitsevainen tai sinulla on johtajan ominaisuuksia? Minkälaisilla tavoilla olet hyödyntänyt persoonallisuustestejä ja niiden tarjoamia tulkintoja?

Tule haastateltavaksi tutkimukseen, jossa persoonallisuustestejä ja testaamista tutkitaan yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisestä näkökulmasta. Tutkimushanke ”Testaamisen sosiologia: Persoonallisuustestit työelämän ideaalisubjekteja rakentamassa” toteutetaan Tampereen yliopistossa, ja sitä rahoittaa Koneen Säätiö vuosina 2020– 2024.

Haastattelu on vapaamuotoinen keskustelu, joka toteutetaan etänä tai yhteisesti sovitussa paikassa. Haastattelu äänitetään. Tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti, eikä haastateltavien henkilöllisyys paljastu tutkimuksen tekemisen tai raportoinnin yhteydessä. Haastatteluiden äänitallenteet tuhotaan tutkimuksen päätyttyä. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Haastateltavalla on oikeus kieltäytyä osallistumisesta, keskeyttää haastattelu ja perua suostumus milloin tahansa syytä ilmoittamatta.

Olemme kiinnostuneita kaikenlaisista kokemuksista ja ajatuksista, joita persoonallisuustesteihin ja testaamiseen voi liittyä. Osallistumalla tutkimukseen autat ymmärtämään testien ja testaamisen merkitystä ihmisten elämänkululle. Tämä tieto voi olla hyödyksi testien ja testauskäytäntöjen kehittämisessä. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ilmoittautumiset haastatteluun: testaamisen@sosiologia.net

Lisätiedot: tutkija Sara Liinamo: sara.liinamo@tuni.fi ja hankkeen vastuullinen johtaja Virve Peteri: virve.peteri@tuni.fi

PC-laitteiden korjausta ja huoltoa

Helsingin Työkanavassa on mahdollista korjauttaa ja huoltaa PC-laitteita. Tarjoamme edullisesti kolmea erilaista huoltopalvelua: perushuolto, vian selvitys ja korjaus sekä vuosihuolto.

Perushuolto: Tietokoneen kunnon tarkistus, puhdistus, pölyn poisto, turhien tiedostojen poisto, tietoturvamääritykset, automaattipäivitysten määritys, tiedostojen eheytystarpeen tarkistus ja käyttöjärjestelmän kuormituksen tarkistus muistin ja prosessorin osalta. 

Vian selvitys ja korjaaminen, jos mahdollista

Vuosihuolto: Perushuolto ja Windows -käyttöjärjestelmän asennus tietokoneeseen, uusimpien päivitysten asennus, perusasetusten määritys ja toiminnan testaus.

Vaatimuksena on, että asiakkaalla pitää olla lisensoitu Windows-käyttöjärjestelmä asennuslevyineen ja tietokoneen on oltava asennuspaikalla asennushetkellä.

Huom! Windows ja Office käyttäjätunnus ja salasana tarvitaan jotta huolto ja korjaus sujuvat ongelmitta.

Hinnasto:

  • Perushuolto 30€ / 25€ *
  • Vian selvitys ja korjaus 25€ / 20€ *
  • Vuosihuolto 45€/40€ *

HeTyn jäsenhinta*

Tiedustelut ja yhteydenotto: tiedotus@hety.fi


Pallo hallussa – Kävelyfutista

Pallo hallussa – Kävelyfutis-hankkeessa kehitetään yli 60-vuotiaiden ikäihmisten liikkumista ja fyysistä toimintakykyä edistävää alueellista toimintaa kävelyfutiskerhojen avulla.

Kävelyfutis on astetta lempeämpi liikuntalaji, jossa pelaaminen on sallittu vain kävellen. Laji sopii sovellettujen sääntöjen vuoksi monelle ikään ja kuntoon katsomatta. Kenttä ja maali ovat pienemmät kuin jalkapallossa ja kentällä saa liikkua vapaasti. Kontaktit ja pääpallot eivät kuulu peliin, vaan palloa pelataan ainoastaan jaloilla. 

Jos kaipaat hauskaa tekemistä ja etsit harrastusta. Kävelyfutis on sinun juttusi! Kävelynopeutesi kasvaa, nivelet notkistuu ja mieli virkistyy.

Toimintaan osallistuminen on avointa kaikille, eikä vaadi Eläkeliiton jäsenyyttä. Voi tulla myös vain kokeilemaan. Pelaaminen on helppoa, eikä vaadi aiempaa pelikokemusta.

Eläkeliiton kävelyfutiskerhot kokoontuvat tiistaisin klo 10:00 Jätkäsaaressa ja torstaisin klo 13:00 Käpylässä.

Liikuntapaikkojen osoitteet:
Jätkäsaaren liikuntapuisto / tekonurmikenttä
Tyynenmerenkatu, 00220 Helsinki

Käpylän liikuntapuisto / tekonurmikenttä (Mäkelänkadun ja Hakamäentien kulmassa)
Mäkelänkatu 72, 00610 Helsinki

Osallistumismaksu on 20 € (sisältää harjoitukset 10.8. 2021 – 31.3.2022).

Jokainen osallistuu omalla vastuullaan.

Varusteet: Ulkoliikuntaan soveltuva liikunta-asu, lenkkikengät ja juomapullo.

Lisätietoja kävelyfutistoiminnasta löytyy täältä:

https://elakeliitto.fi/tekemista/liikunta/pallo-hallussa-kavelyfutiskerhot

Tervetuloa mukaan!

Ystävällisesti

Outi Kokko-Ropponen
Liikuntasuunnittelija

Eläkeliitto
Kalevankatu 61
00180 Helsinki

+358 40 7257 024

Pysytään liikkeellä ja nautitaan siitä!

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä 12.10.2021

Koronapandemia on tuonut mukanaan massiivisen työttömyyden kasvun. Hoitovelka on kasvanut. Mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Palveluiden siirtyminen enenevässä määrin verkkoon on hankaloittanut monen digitaalisesta kehityksestä syrjässä olevan asiointia. Jo aiemmin heikossa asemassa olevat ovat vieläkin ahtaamalla. Miltä näyttää korona-ajan köyhyys?

Järjestämme 12.10.2021 kansallisen köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtumaan ”Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä”, jossa etsitään yhdessä ratkaisuehdotuksia köyhyyden vähentämiseksi. Kutsumme tilaisuuteen sekä köyhyyttä kokeneita että kansanedustajia.

Keskustelun pohjana toimivat köyhyyttä kokeneiden kertomukset omista tilanteistaan, joihin etsitään ratkaisuehdotuksia yhdessä päättäjien kanssa. Tilaisuus järjestetään koronatilanne huomioiden hybridinä. Oletus on, että tilaisuuteen voitaisiin ottaa max 70 osallistujaa paikalle.

Tilaisuuden ohjelma:

Klo 15–16 pienryhmätyöskentelyä köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat

Klo 16–17 yleisötilaisuus, työryhmien teemojen purku ja ratkaisuehdotukset

Ilmoittautumiset yleisötilaisuuteen klo 16-17 (etä- tai lähiosallistuminen) tämän linkin kautta viimeistään perjantaina 1.10.2021: https://bit.ly/3xnRvTl. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

Tilaisuuden järjestävät: Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin, Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto, Kirkkohallitus sekä Työttömien Keskusjärjestö ry.

Kutsumme myös köyhyyttä kokeneita kertomaan omista kokemuksistaan tilaisuuteen. Katso tästä lisätietoja ilmoittautumiseen. Voit myös printata flyerin jaettavaksi omassa yhdistyksessäsi tai organisaatiossasi, jos tunnet köyhyyttä kokeneita henkilöitä. Teksti ja tarina työstetään etukäteen työpajassa. Lue lisää: Kutsu köyhyttä kokeneille 12.10. tilaisuuteen

Helsingin Työkanava on suljettu yleisöltä toistaiseksi

Helsingin Työkanavan kesätauko on päättynyt. Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi Helsingin Työkanava on toistaiseksi suljettu yleisöltä. Seuraamme viranomaisten suosituksia sekä ohjeita ja pyrimme avaamaan mahdollisimman pian.

ICT-kurssit ja etäryhmätoiminta ovat käynnistyneet ma 9.8.2021 alkaen.

Seuraa tiedotustamme nettisivuilta ja sosiaalisen median kanavilta (Facebook, Twitter, Instagram ja LinkedIn)

Helsingin Työkanava HeTy ry, Sörnäisten rantatie 31 (sisäänkäynti Suvilahdenkadun puolelta).

Haluaisitko olla mukana kehittämässä TE-palveluita? Osallistu työpajaan!

Tule mukaan työpajaan pohtimaan miten pitkäaikaistyöttömiä voitaisiin ottaa mukaan TE-palveluiden kehittämiseen. Voit osallistua työpajaan, jos olet yli 55-vuotias ja pitkäaikaistyötön, eli olet ollut työttömänä yli vuoden.  Työpajaan osallistuu myös KEHA-keskuksen eli ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen asiantuntijoita.

Milloin: 1.9.2021 klo. 12.30 — 15.00

Missä: Verkossa Microsoft Teamsin välityksellä

Osallistujat: Yli 55-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät ja KEHA-keskuksen toiminnan kehittämisyksikön asiantuntijat 

Työpaja on osa sosiaalialan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavan Päivi Westin opinnäytetyötä. Opinnäytetyön tarkoituksena on löytää malli pitkäaikaistyöttömien osallistamiseen TE-toimistojen tarjoamien palveluiden kehittämisessä. 

Työpajassa on tarkoitus keskustella ja pohtia asioita yhdessä. Osallistuaksesi työpajaan tarvitset tietokoneen ja verkkoyhteyden. Varaathan myös rauhallisen tilan, jossa pystyt osallistumaan keskusteluun. Voidaksesi osallistua työpajaan sinun ei tarvitse osata mitään erityistä. Se, että sinulla on kokemusta TE-palveluista riittää. Olemme kiinnostuneita sinun näkemyksistäsi ja kokemuksistasi.

Työpajaan osallistuu yhteensä noin 10-20 henkilöä. Työpaja tallennetaan tulosten analysointia varten. Tallennetta tai muitakaan tietoja työpajaan osallistumisesta ei jaeta ulkopuolisille. Ne pysyvät ainoastaan opinnäytetyön tekijän hallussa. Tallenne ja muut työpajaa varten kerätyt tiedot hävitetään pysyvästi opinnäytetyön valmistuessa. Valmis opinnäytetyö julkaistaan avoimesti Theseus-tietokannassa. Valmiissa työssä tutkimustulokset raportoidaan ryhmätasolla eikä työstä ole mahdollista tunnistaa ketään yksittäistä osallistujaa.

Jos olisit kiinnostunut tulemaan mukaan, lähetä sähköpostia Päivi Westille osoitteeseen paivi.west@student.laurea.fija kerro viestissäsi etunimesi, ikäsi, millä paikkakunnalla asut sekä kuinka pitkään olet ollut työttömänä. Ilmoittauduthan mukaan 1.8.2021 mennessä!

Työpajaan osallistuminen ei maksa mitään, eikä siihen osallistumisesta makseta korvausta. Osallistujille toimitetaan linkki Teams-työpajaan elokuun aikana.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: Päivi West, paivi.west@student.laurea.fi, p. 0504765932

Kävellään Suomi ympäri 1.6.-30.9.2021

Työttömien Keskusjärjestön 30-v. juhlakampanja 1.6.-30.9.2021

Kesä tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia liikkua ulkona ja luonnossa. Haastamme kaikki työttömät perhekuntineen mukaan Työttömien Keskusjärjestön 30-v juhlavuoden kävelytapahtumaan.

Miten osallistun?

  • Laita lenkkitossut tai muut mukavat jalkineet jalkaan, ota sopiva, sään mukainen vaatetus, mahdollisesti reppu, evästä ja kävelysauvat ja päätä matkareitti.
  • Kirjaa kävellyt kilometrit ylös, joko arvioimalla tai älylaitteen laskurilla. Ilmoita kilometrimäärä Työttömien Keskusjärjestön verkkosivuilla olevalle lomakkeelle. Jätä yhteystietosi, jos haluat osallistua palkintojen arvontaan. Voit koota kilometrejä pidemmänkin aikaa esimerkiksi viikon jaksoissa ja ilmoittaa sitten sivuille.
  • Ota kaveri mukaan, niin askelia kertyy tuplasti.

Kampanja Instagramissa

Kuvaa askeleesi Instagramiin tunnisteilla @tyottomienkeskusjarjesto, #KävelläänSuomiYmpäri ja #KaikkiKunnossaHanke. Kuvaa jalkasi, tossusi tai inspiroivin huomiosi kävelylenkkisi varrelta.

Instagramiin koostuvista kuvista kootaan kampanjan lopuksi kollaasi ja voitte tulla äänestämään parhaista, kiinnostavimmista tai hauskimmista kuvista.

Kampanja Facebookissa 

Voit lähettää meille kuvan ja lyhyen tarinan kävelykokemuksistasi, joita julkaisemme Facebook- kanavallamme. Laita kuva ja tarina osoitteella heli.niromaa@tyottomat.fi.

Somekampanjoihin osallistuvien kesken arvotaan palkintoina aktiivisuusmittari, kävelysauvoja, verenpainemittareita ja jumppakuminauhoja.

Lisätietoja: Heli Niromaa, 044 544 3613, heli.niromaa@tyottomat.fi
Kaikki Kunnossa -verkkosivut

Kilometrien ilmoittamislomake

Ilmoita omat kilometrit tällä lomakkeella: http://bit.ly/kavellaan-suomen-ympari

Lomakkeella kysytään myös kävelijän nimeä ja sähköpostia. Kohdat voi jättää huoletta tyhjiksi. Jos kuitenkin haluat osallistua hankkeen arvontaa, lisää nimesi ja sähköpostisi. Näin olet mukana kampanjan arvonnassa.