Helsingin Työkanavan tapahtumia 18.10.-22.10.2021 (vko 42)

Helsingin Työkanavassa kokoontuu erilaisia avoimia ja maksuttomia ryhmiä. Järjestämme myös tapahtumia, työpajoja ja retkiä. Ryhmätoimintaa järjestetään paikan päällä ja etänä Zoomissa.

Tule mukaan luovaan toimintaan, se antaa onnistumisen kokemuksia ja piristää. Uuden oppiminen ja omien taitojen käyttäminen on tärkeä osa hyvinvointia.

Lisätietoja ryhmistä: https://hety.fi/ryhmien-kuvaukset/

Tervetuloa mukaan!

Helsingin Työkanava, Sörnäisten rantatie 31 (sisäänkäynti Suvilahdenkatu 6 kautta).

Etänä toimiviin ryhmiin pääset tästä Zoom-linkistä:

https://us04web.zoom.us/j/769755470?pwd=UE5iS3FkOU93Z1ZXVWYweUthN2dRQT09

Meeting ID: 769 755 470, Salasana: 508072

Helsingin Työkanavan tapahtumia 11.10.-15.10.2021 vko 41

Helsingin Työkanavassa kokoontuu erilaisia avoimia ja maksuttomia ryhmiä. Järjestämme myös tapahtumia, työpajoja ja retkiä. Ryhmätoimintaa järjestetään paikan päällä ja etänä Zoomissa.

Tule mukaan luovaan toimintaan, se antaa onnistumisen kokemuksia ja piristää. Uuden oppiminen ja omien taitojen käyttäminen on tärkeä osa hyvinvointia.

Lisätietoja ryhmistä: https://hety.fi/ryhmien-kuvaukset/

Tervetuloa mukaan!

Helsingin Työkanava, Sörnäisten rantatie 31 (sisäänkäynti Suvilahdenkatu 6 kautta).

Etänä toimiviin ryhmiin pääset tästä Zoom-linkistä:

https://us04web.zoom.us/j/769755470?pwd=UE5iS3FkOU93Z1ZXVWYweUthN2dRQT09

Meeting ID: 769 755 470, Salasana: 508072

Helsingin Työkanavan tapahtumia 4.10.-8.10.2021 (vko 40)

Helsingin Työkanavassa kokoontuu erilaisia avoimia ja maksuttomia ryhmiä. Järjestämme myös tapahtumia, työpajoja ja retkiä. Ryhmätoimintaa järjestetään paikan päällä ja etänä Zoomissa.

Tule mukaan luovaan toimintaan, se antaa onnistumisen kokemuksia ja piristää. Uuden oppiminen ja omien taitojen käyttäminen on tärkeä osa hyvinvointia.

Lisätietoja ryhmistä: https://hety.fi/ryhmien-kuvaukset/

Tervetuloa mukaan!

Helsingin Työkanava, Sörnäisten rantatie 31 (sisäänkäynti Suvilahdenkatu 6 kautta).

Etänä toimiviin ryhmiin pääset tästä Zoom-linkistä:

https://us04web.zoom.us/j/769755470?pwd=UE5iS3FkOU93Z1ZXVWYweUthN2dRQT09

Meeting ID: 769 755 470, Salasana: 508072

Helsingin Työkanavan etätapahtumia 27.9.-1.10.2021 (vko 39)

Helsingin Työkanavassa kokoontuu erilaisia avoimia ja maksuttomia ryhmiä. Järjestämme myös tapahtumia, työpajoja ja retkiä. Pääkaupunkiseudun koronavirustilanteen vuoksi ryhmät toimivat tällä hetkellä etänä Zoomissa. 

Tule mukaan luovaan toimintaan, se antaa onnistumisen kokemuksia ja piristää. Uuden oppiminen ja omien taitojen käyttäminen on tärkeä osa hyvinvointia.

Lisätietoja etänä toimivista ryhmistä: https://hety.fi/ryhmien-kuvaukset/

Tervetuloa mukaan!

Mukaan pääset tästä Zoom-linkistä:

https://us04web.zoom.us/j/769755470?pwd=UE5iS3FkOU93Z1ZXVWYweUthN2dRQT09

Meeting ID: 769 755 470, Salasana: 508072

Helsingin Työkanavan etätapahtumia 20.-24.9.2021 (vko 38)

Helsingin Työkanavassa kokoontuu erilaisia avoimia ja maksuttomia ryhmiä. Järjestämme myös tapahtumia, työpajoja ja retkiä. Pääkaupunkiseudun koronavirustilanteen vuoksi ryhmät toimivat tällä hetkellä etänä Zoomissa. 

Tule mukaan luovaan toimintaan, se antaa onnistumisen kokemuksia ja piristää. Uuden oppiminen ja omien taitojen käyttäminen on tärkeä osa hyvinvointia.

Lisätietoja etänä toimivista ryhmistä: https://hety.fi/ryhmien-kuvaukset/

Tervetuloa mukaan!

Mukaan pääset tästä Zoom-linkistä:

https://us04web.zoom.us/j/769755470?pwd=UE5iS3FkOU93Z1ZXVWYweUthN2dRQT09

Meeting ID: 769 755 470, Salasana: 508072

Helsingin Työkanavan etätapahtumia 13.-17.9.2021 (vko 37)

Helsingin Työkanavassa kokoontuu erilaisia avoimia ja maksuttomia ryhmiä. Järjestämme myös tapahtumia, työpajoja ja retkiä. Pääkaupunkiseudun koronavirustilanteen vuoksi ryhmät toimivat tällä hetkellä etänä Zoomissa. 

Tule mukaan luovaan toimintaan, se antaa onnistumisen kokemuksia ja piristää. Uuden oppiminen ja omien taitojen käyttäminen on tärkeä osa hyvinvointia.

Lisätietoja etänä toimivista ryhmistä: https://hety.fi/ryhmien-kuvaukset/

Tervetuloa mukaan!

Mukaan pääset tästä Zoom-linkistä:

https://us04web.zoom.us/j/769755470?pwd=UE5iS3FkOU93Z1ZXVWYweUthN2dRQT09

Meeting ID: 769 755 470, Salasana: 508072

Helsingin Työkanavan etätapahtumia 6.-10.9.2021 (vko 36)

Helsingin Työkanavassa kokoontuu erilaisia avoimia ja maksuttomia ryhmiä. Järjestämme myös tapahtumia, työpajoja ja retkiä. Pääkaupunkiseudun koronavirustilanteen vuoksi ryhmät toimivat tällä hetkellä etänä Zoomissa. 

Tule mukaan luovaan toimintaan, se antaa onnistumisen kokemuksia ja piristää. Uuden oppiminen ja omien taitojen käyttäminen on tärkeä osa hyvinvointia.

Lisätietoja etänä toimivista ryhmistä: https://hety.fi/ryhmien-kuvaukset/

Tervetuloa mukaan!

Mukaan pääset tästä Zoom-linkistä:

https://us04web.zoom.us/j/769755470?pwd=UE5iS3FkOU93Z1ZXVWYweUthN2dRQT09

Meeting ID: 769 755 470, Salasana: 508072

Tampereen yliopisto hakee osallistujia tutkimukseen, jossa aiheena ovat persoonallisuustestit

Kutsumme sinut osallistumaan Tampereen yliopistossa toteutettavaan tutkimukseen, jossa analysoidaan persoonallisuustestien ja testaamisen seurauksia työelämässä. Tutkimme persoonallisuustestejä yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisestä näkökulmasta. Tämä tarkoittaa, että olemme kiinnostuneita, minkälaisia kulttuurisia käsi- tyksiä testiväitteet voivat sisältää ja miten monenlaisilla tavoilla testiväitteitä voi tulkita. Tutkimuskohteemme on persoonallisuustestit ja niiden toimivuus erilaisten ihmisryhmien kohdalla, ei testivastaajien persoonallisuus.

Tutkimustilanteessa pyydämme sinua vastaamaan persoonallisuustestin väittämiin ja samalla kertomaan, miten tulkitset väittämiä ja päädyt vastaamaan niihin siten kuin vastaat. Testilomake toimii oman ajattelusi virikkeenä, eikä vastauksiasi pisteytetä ja analysoida. Tutkimushaastattelu toteutetaan haastateltavan kanssa yhteisesti sovitussa paikassa, ja se äänitetään.

Tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisestieikä osallistujien henkilöllisyys paljastu tutkimuksen tekemisen tai raportoinnin yhteydessä. Haastatteluiden äänitallenteet tuhotaan tutkimuksen päätyttyä. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Haastateltavalla on oikeus kieltäytyä osallistumisesta, keskeyttää haastattelu ja perua suostumus milloin tahansa syytä ilmoittamatta.

Tutkimushanketta ”Testaamisen sosiologia: Persoonallisuustestit työelämän ideaalisubjekteja rakentamassa” rahoittaa Koneen Säätiö vuosina 2020–2024. Hanke on saanut tutkimusluvan Suomen Psykologiliiton Testilautakunnalta ja puoltavan lausunnon Tampereen alueen ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta. Osallistumalla tutkimukseen autat ymmärtämään persoonallisuustestien kulttuurisia toimintalogiikoita. Tämä tieto voi olla hyödyksi testien ja testaamiskäytäntöjen kehittämisessä. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Millaisia kokemuksia sinulla on persoonallisuustesteistä ja testattavana olemi- sesta? Miten nämä kokemukset ovat vaikuttaneet elämänvalintoihisi ja siihen, mitä ajattelet itsestäsi? Ovatko testitulokset esimerkiksi kertoneet, että olet ulospäinsuun- tautunut, harkitsevainen tai sinulla on johtajan ominaisuuksia? Minkälaisilla tavoilla olet hyödyntänyt persoonallisuustestejä ja niiden tarjoamia tulkintoja?

Tule haastateltavaksi tutkimukseen, jossa persoonallisuustestejä ja testaamista tutkitaan yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisestä näkökulmasta. Tutkimushanke ”Testaamisen sosiologia: Persoonallisuustestit työelämän ideaalisubjekteja rakentamassa” toteutetaan Tampereen yliopistossa, ja sitä rahoittaa Koneen Säätiö vuosina 2020– 2024.

Haastattelu on vapaamuotoinen keskustelu, joka toteutetaan etänä tai yhteisesti sovitussa paikassa. Haastattelu äänitetään. Tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti, eikä haastateltavien henkilöllisyys paljastu tutkimuksen tekemisen tai raportoinnin yhteydessä. Haastatteluiden äänitallenteet tuhotaan tutkimuksen päätyttyä. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Haastateltavalla on oikeus kieltäytyä osallistumisesta, keskeyttää haastattelu ja perua suostumus milloin tahansa syytä ilmoittamatta.

Olemme kiinnostuneita kaikenlaisista kokemuksista ja ajatuksista, joita persoonallisuustesteihin ja testaamiseen voi liittyä. Osallistumalla tutkimukseen autat ymmärtämään testien ja testaamisen merkitystä ihmisten elämänkululle. Tämä tieto voi olla hyödyksi testien ja testauskäytäntöjen kehittämisessä. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ilmoittautumiset haastatteluun: testaamisen@sosiologia.net

Lisätiedot: tutkija Sara Liinamo: sara.liinamo@tuni.fi ja hankkeen vastuullinen johtaja Virve Peteri: virve.peteri@tuni.fi

Helsingin Työkanavan etätapahtumia 30.8.-3.9.2021 (vko 35)

Helsingin Työkanavassa kokoontuu erilaisia avoimia ja maksuttomia ryhmiä. Järjestämme myös tapahtumia, työpajoja ja retkiä. Pääkaupunkiseudun koronavirustilanteen vuoksi ryhmät toimivat tällä hetkellä etänä Zoomissa. 

Tule mukaan luovaan toimintaan, se antaa onnistumisen kokemuksia ja piristää. Uuden oppiminen ja omien taitojen käyttäminen on tärkeä osa hyvinvointia.

Lisätietoja etänä toimivista ryhmistä: https://hety.fi/ryhmien-kuvaukset/

Tervetuloa mukaan!

Mukaan pääset tästä Zoom-linkistä:

https://us04web.zoom.us/j/769755470?pwd=UE5iS3FkOU93Z1ZXVWYweUthN2dRQT09

Meeting ID: 769 755 470, Salasana: 508072

Helsingin Työkanavan etätapahtumia 23.-27.8.2021 (vko 34)

Helsingin Työkanavassa kokoontuu erilaisia avoimia ja maksuttomia ryhmiä. Järjestämme myös tapahtumia, työpajoja ja retkiä. Pääkaupunkiseudun koronavirustilanteen vuoksi ryhmät toimivat tällä hetkellä etänä Zoomissa. 

Tule mukaan luovaan toimintaan, se antaa onnistumisen kokemuksia ja piristää. Uuden oppiminen ja omien taitojen käyttäminen on tärkeä osa hyvinvointia.

Lisätietoja etänä toimivista ryhmistä: https://hety.fi/ryhmien-kuvaukset/

Tervetuloa mukaan!

Mukaan pääset tästä Zoom-linkistä:

https://us04web.zoom.us/j/769755470?pwd=UE5iS3FkOU93Z1ZXVWYweUthN2dRQT09

Meeting ID: 769 755 470, Salasana: 508072