Viikkotapaamisessa Uuras-työllisyyspalvelut

Maanantaina 11.11.2019 klo 13-15 Y-säätiön Uuras-työllisyyspalvelun työntekijät tulevat kertomaan toiminnastaan ja keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista HeTyn kanssa. Uuras-ohjelma on keskittynyt työn ja työmahdollisuuksien välittämiseen.

Helsingin Työkanava, Katajanokanlaituri 4, 2.krs. Tervetuloa!

Viikkotapaamisessa Yhteisvastuu ja suomalainen huono-osaisuus

Maanantaina 18.11. klo 13 Tapio Pajunen tulee puhumaan Yhteisvastuu-kansanliikkeestä, jossa tärkeintä on ollut köyhien ja hädänalaisten auttaminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Pajunen kertoo keskeisistä muutoksista suomalaisessa yhteiskunnassa ja hyväntekemisessä Yhteisvastuun 70-vuotisen historian aikana.

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!
Helsingin Työkanava, Katajanokanlaituri 4, 2.krs.

Viikkotapaamisessa Jouni Kylmälä ja EAPN-Fin

28.10.2019 klo 13-15 Jouni Kylmälä tulee kertomaan Helsingin Työkanavaan EAPN-Fin -Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston toiminnasta.

”EAPN-Fin on köyhyyttä ja syrjäytymistä vastustavien tahojen yhteistyöelin. Se toimii köyhyydessä elävien, syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa olevien kansalaisten aseman parantamiseksi, sosiaalisten oikeuksien ja perusturvan toteutumiseksi ja hyvinvoinnin sekä itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

Keskeistä on köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista toimintaa harjoittavien tukeminen ja yhteistyön edistäminen, samoin suomalaisen ja Euroopan Unionin välisen sosiaalipoliittisen keskustelun ja vuorovaikutuksen edistäminen.” (www.eapn.fi/eapn-fin)

Helsingin Työkanava, Katajanokanlaituri 4, 2.krs. Tervetuloa!

7.10. Viikkotapaamisessa Suomen Pakolaisavun Sauma-hanke

Maanantaina 7.10.2019 klo 13-15 Suomen Pakolaisavun Jenni Tahvanainen ja Iikka Tuominen tulevat kertomaan Sauma-hankkeesta, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen työnantajia ja työnhakijoita ja tukea rekrytoinnissa, perehdytyksessä ja suomalaiseen työelämään sopeutumisessa.

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan. Helsingin Työkanava, Katajanokanlaituri 4, 2.krs.

Viikkotapaamisessa Fendari

30.9.2019 klo 13-15 maahanmuuttajamiestyön koordinaattori  Aleksanteri Virta tulee esittelemään toimintakeskus Fendarin toimintaa ja kertomaan tämänhetkisistä hankkeista ja toiminnasta.

Fendari tarjoaa tukea ja toimintaa eri lähtökohdista tuleville, työelämän ulkopuolella oleville Itä-Helsingissä. Fendari kehittää toimintaansa jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden pohjalta ja tekee tiivistä yhteistyötä alueen toimijoiden ja asiakkaiden verkostojen kanssa. Fendarin toimintamuotoja ovat yksilötyö, avoin ryhmätoiminta, vapaaehtoistoiminta, jalkautuva työ ja asiantuntijaverkostotyö.

Tervetuloa!

Helsingin Työkanava, Katajanokanlaituri 4, 2 krs.

14.10. esittelyssä TAITO-kuntoutus

Maanantaina 14.10.2019 klo 13-15 Helsingin Työkanavan viikkotapaamisessa Pilvi Österman esittelee ammatillista TAITO-kuntoutusta.

TAITO-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa kuntoutujien työelämä- ja opiskeluvalmiuksia, edistää arjen toimintakykyä sekä katkaista työttömyys. Kuntoutus on tarkoitettu 18-60-vuotiaalle, joka ei vielä ole saanut haluamaansa työ- tai opiskelupaikkaa tai on vaihtamassa alaa.

Tule kuuntelemaan lisää TAITO-kuntoutuksesta Helsingin Työkanavan viikkotapaamiseen. Tilaisuus on kaikille avoin.

Kuvassa auringonkukkia