Julkaisun tekemisen peruskurssi – Adobe InDesign CS5.5

Kouluttaja: Ulla Mielonen

Adobe InDesign on erittäin monipuolinen ohjelma, joka on vakiinnuttanut asemansa yritysten taitto-ohjelmana. Kurssimme antavat hyvät valmiudet taittaa julkaisut itse. Kurssit ovat erittäin suosittuja, joten varaa paikkasi ajoissa.

TAVOITE:

Oppia tuntemaan InDesignin toimintatapa, tutustua taittotyöskentelyn termistöön ja osata laatia erilaisin menetelmin mm. esitteitä ja monisivuisia julkaisuja.

KOHDERYHMÄ:

Kaikki, jotka ovat aloittamassa InDesignin käyttöä ja haluat oppia ohjelman perustoiminnot ja tehokkaan käyttötavan. Työtehtävänäsi on luoda mm. kutsuja, kortteja, erilaisia esitteitä ja lehtiä painettaviksi julkaisuiksi.
Kurssi antaa myös valmiudet suorittaa AB-ajokortin julkaisu- ja kuvankäsittelymoduulin yhdessä Photoshop-peruskurssin kanssa.

KESKEINEN SISÄLTÖ:

Kurssilla käsitellään julkaisun tuottamista ja muokkaamista paino- ja julkaisukelpoiseksi. Toteutetaan sivupohja, käytetään tekstirakenteita ja sovitetaan yhteen teksti ja kuvat monipuolisten harjoitusten avulla. Kurssista hyötymisen edellytyksenä on Windows- käyttöympäristön ja resurssinhallinnan hyvä osaaminen sekä jonkin sovellusohjelman käyttökokemus.

täältä.

Julkaisun tekemisen jatkokurssi – Adobe InDesign CS5.5

Kouluttaja: Ulla Mielonen

TAVOITE:

Osata luoda helposti luettavia ja viimeisteltyjä julkaisuja mahdollisimman vähällä vaivalla. Kurssilla opetellaan mm. tekemään natiivia grafiikkaa monipuolisten harjoitusten avulla. Syvennetään mm. kappale/merkki/objektityylien käyttöä, muokkausta ja hallintaa.

KOHDERYHMÄ:

InDesignin käyttäjät, jotka haluavat vahvistaa ohjelman monipuolista osaamista ja käyttöä pitkissä julkaisuissa sekä harjoitella hyvän julkaisun laatimista ja tuottamista painoaineistoksi.
InDesign-peruskurssi ja/ tai ohjelman käyttökokemus ovat edellytyksenä kurssille osallistumiselle.
Emme suosittele kurssin käymistä heti peruskurssin jälkeen, jotta ohjelman perusominaisuudet ovat osallistujille riittävän tuttuja.

täältä.

Julkaisun suunnittelu ja toteutus – Adobe InDesign CS5.5

Kouluttaja: Ulla Mielonen

TAVOITE:

Kurssilla tutustutaan graafisen suunnittelun elementteihin ja julkaisun ulkoasun lähtökohtiin.
Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia tarkoituksenmukaisten ja tyylikkäiden julkaisujen luomiseen.
Kurssilla käsitellään tärkeimmät sommittelun, värien käytön ja typografian perussäännöt,
joiden avulla voidaan välttää tyypillisimmät ulkoasuvirheet.

KOHDERYHMÄ:

Kurssille osallistuminen edellyttää InDesign- ohjelman hyvää hallintaa.
Kurssilla ei opiskella InDesign-ohjelman käyttöä, kurssista hyötymisen edellytys on InDesign- ohjelman käytön hallitseminen.

täältä.

Sähköinen julkaisu 1 ja 2 – Adobe InDesign CS5.5

Kouluttaja: Ulla Mielonen

TAVOITE:

Sähköinen julkaisu – kursseilla käsitellään InDesign CS 5.5:n uudet tärkeimmät ominaisuudet, hyperlinkit, animoinnit, monitilaobjektit sekä Flash Export (SWF ja FLA).

KOHDERYHMÄ:

Kurssit soveltuvat kaikille, jotka suunnittelevat julkaisuja ja haluavat lisävarmuutta ulkoasun suunnitteluun.
Kurssille osallistuminen edellyttää InDesign-ohjelman hyvää hallintaa.

täältä.

InDesign tehokäyttö

Kouluttaja: Ulla Mielonen

KESTO: 15 h
HUOM.  InDesign perus-, jatko- sekä mielellään sähköisen julkaisu -kurssien käyneille.

TAVOITE:

Kurssilla tehostetaan InDesign osaamista monipuolisilla ja vaativilla harjoituksilla mm. 

 • näyttävää grafiikkaa printtiin/webbiin

 • taulukot

 • vaativat objekti/sisäkkäistyylit

 • flash-bannerit

 • tehosteet/läpinäkyvyydet/sekoitustilat

 • preflife –toiminto sekä linkkien hallinta

 • rivirekisteri

KOHDERYHMÄ:

Sinä InDesignin käyttäjä, joka haluat oppia ohjelman tehokasta ja monipuolista osaamista sekätuottaa laadukkaita paino/sähköisiä aineistoja.

täältä.

Vektorigrafiikan jatkokurssi – Adobe Illustrator CS5.0

Kouluttaja: Ulla Mielonen

TAVOITE:

Kurssilla perehdytään Illustratorin kehittyneempien ominaisuuksien käyttöön ja monimutkaisempien kuvitusten tekemiseen sekä syvennetään vektorigrafiikan perustoimintoja. Blend/Gradient/ Mesh -toiminto kuvituksessa. Liukuväritäyttöjen luova käyttäminen, läpinäkyvyys liukuväreissä, muototyökalut, muotojen yhdistäminen. Runsaasti soveltavia harjoituksia.
Edellytetään Windows -käyttöympäristön ja resurssinhallinnan hyvää osaamista.

KOHDERYHMÄ:

Illustratorin perusteet jo hallitseville.

Graafisen työn perusteet ovat edellytys monessa alan työpaikassa.

täältä.

Kuvankäsittelyn peruskurssi – Adobe Photoshop CS5.5

PHOTOSHOP 1

Kuvankäsittelyn peruskurssi
Opetuksessa käytettävä ohjelma: Adobe Photoshop CS5.5 (eng.)

TAVOITE

 • Oppia tuottamaan digitaalisia kuvia niin painotuotteisiin kuin web-sivuillekin.

 • Kurssilla harjoitellaan runsaasti kuvien muokkaamista, tasojen käyttöä ja kuvien

 • yhdistelyä sekä tekstin lisäystä kuvaan.

KOHDERYHMÄ

 • Sinä, joka olet aloittamassa Photoshopin käyttöä ja haluat tietoa kuvankäsittelyn perusteista, oppia hyvin ohjelman perustoiminnot sekä tehokkaan työskentelytavan. Saat kurssista huomattavasti enemmän irti, jos olet käyttänyt ohjelmaa tai sen edellisiä versioita tai jotain muuta kuvankäsittelyohjelmaa.

KESKEINEN SISÄLTÖ

 • Kurssilla perehdytään kuvankäsittelyn perustoimintoihin, mm. rajaus,

 • värisäädöt, terävöinti, roskien ja punaisten silmien poisto.

Windows-käyttöjärjestelmän ja resurssinhallinnan hyvä osaaminen sekä jonkin sovellusohjelman käyttökokemus.

täältä.

Kuvankäsittelyn jatkokurssi – Adobe Photoshop CS5.0

Kouluttaja: Ulla Mielonen

TAVOITE

 • Oppia hyödyntämään Photoshopin erilaisia lisäominaisuuksia, jotka helpottavat

 • ja tehostavat omia työskentelytapoja. Monipuolisten harjoitusten avulla saat

 • uusia ideoita kuvien käyttöön ja muokkaukseen.

KOHDERYHMÄ

 • Jatkokurssi on tarkoitettu sinulle, joka haluat syventää Photoshop-ohjelman

 • käyttöä ja tehostaa kuvien korjailu- ja muokkaustapojasi.

 • Photoshop-peruskurssi ja ohjelman runsas käyttökokemus.

 • HUOM! Emme suosittele kurssin käymistä heti peruskurssin jälkeen.

 • Windows- käyttöympäristön ja resurssinhallinnan hyvä osaaminen.

Hauskaa hupia vai tarkkaa työtä – päätä itse kumpaan käytät kuvankäsittelyä!


täältä.

Vaativa kuvankäsittely – Adobe Photoshop CS5.0

Kouluttaja: Ulla Mielonen

KESKEINEN SISÄLTÖ:

 • Jatketaan syventävillä ja monipuolisilla harjoituksilla

 • Reittien ja valintojen yhdistely

 • Maskaukset ja pikamaskit

 • Alpha-kanavat

 • Kehittyneemmät valintamenetelmät

 • Luova kuvayhdistely

 • Monimutkaiset reitit ja reittien yhdistelyt

 • Vanhojen valokuvien vaativa retusointi

 • Muotokuvien retusointi

 • Hiusmaskit

 • Säätötasojen tehokäyttö

 • Muotikuvaajien niksit kuvien viimeistelyyn

 • Vaikeiden värivirheiden korjaaminen

 • Ihonvärin, silmien ja hiusten hienosäätö

Kurssi on tarkoitettu edistyneille käyttäjille (useamman vuoden käyttökokemus).

täältä.