Autismisäätiö tukee asiakkaitaan työllistymisessä

autismisäätiö

Työhönvalmentaja Sari Kautto-Tasa kertoi Autismisäätiön toiminnasta hetyläisille perjantairetkellä.

Suomessa on 80 000 autismin kirjolla olevaa henkilöä. Autismisäätiö tarjoaa yksilöllisiä ja monipuolisia palveluja nuorille ja aikuisille, joilla on jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä, kuten autismi, Asperger, ADD, ADHD, Tourette tai piirteitä näistä.

–  Autismin kirjoa henkilöillä voi olla sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen pulmia, sopeutumisvaikeuksia koulussa tai töissä, kesken jääneitä opintoja tai lyhyitä, katkenneita työsuhteita. Heillä voi olla vaikeuksia arkisten asioiden kanssa. Joillakin asiakkailla saattaa olla vaikeuksia pitkäjänteisessä ja tavoitteen mukaisessa työskentelyssä – se voi näkyä esimerkiksi keskeytyneinä opintoina tai työsuhteina, mainitsee vastaava työhönvalmentaja Sari Kautto-Tasa Autismisäätiöstä.

Säätiö tukee monin eri tavoin asiakkaidensa työllistymistä. Tarjolla on työhönvalmennusta TE-palvelujen kautta, ammatillista kuntoutusta Kelan kautta ja kuntouttavaa työtoimintaa Helsingin TYP:n kautta. Sosiaalitoimi voi ohjata asiakkaita työ- tai opiskeluvalmennukseen. Autismisäätiön kautta on mahdollisuus myös neuropsykologiseen työkykyarviointiin.

Autismin kirjon henkilöistä 75- 90 prosenttia ei ole työelämässä ja työllistyminen on heille vaikeaa.

– Valmennuksen ja kuntoutuksen avulla pyrimme löytämään heille sopivia ratkaisuja työllistymiseen. Vuonna 2017 Autismisäätiön TE-palveluiden työhönvalmennuksen asiakkaista yli puolet sijoittui avoimille työmarkkinoille, välityömarkkinoille, työkokeiluihin tai opintoihin.

Autismisäätiöllä on asiakkaita kaikista ikäryhmistä – niin juuri täysi-ikäiseksi tulleita kuin eläkeiän kynnyksellä olevia. Heille on tarjolla työllistymispalvelujen lisäksi työ- ja päivätoimintaa, erilaisia asumispalveluita sekä terveydenhuollon palveluita.

–  Nykytrendinä on, että lähes kaikissa työpaikkailmoituksissa korostetaan sosiaalisia taitoja, ja se usein aiheuttaa vaikeuksia asiakkaillemme. Työnantajat pyrkivät palkkaamaan hyviä tiimityöskentelijöitä, vaikka pienempikin sosiaalisuus riittäisi työtehtävien tekemiseen, Kautto-Tasa miettii.

Vallilassa sijaitseva Autismisäätiö oli HeTyn perjantain retkikohteena 19. tammikuuta. Kautto-Tasa kertoi Autismisäätiön taustasta ja työllistymistä tukevista palveluista. Vuonna 1998 perustetulla Autismisäätiöllä on noin 300 työntekijää ja noin 1800 palvelunkäyttäjää. (HM)

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa haetaan tuloksia omien voimavarojen avulla

olgaruoho_w

Asiakkaan voimavarojen havainnoiminen ja toivotun elämänmuutoksen tutkiminen ovat keskeisiä toimia ratkaisukeskeisessä valmennuksessa, jota Olga Ruoho tarjoaa HeTyssä. Kyse on asiakaskeskeisestä, psykologisesta hoitomuodosta.

Keskustelu, vuorovaikutus ja tulevaisuussuuntautuneisuus ovat pääosassa. Valmentaja keskustelee asiakkaan kanssa tärkeistä aiheista. He muodostavat yhdessä hoivatiimin, joka työstää asiakkaan tilannetta.

– Vuorovaikutuksessa avautuu uusia näkökulmia, joita asiakas ei välttämättä yksin huomaisi. Niiden myötä syntyy uutta ymmärtämystä ja mahdollisuuksia, Ruoho muotoilee.

Menneisyydestä puhutaan ratkaisukeskeisessä valmennuksessa vain sen verran, mikä on tarpeellista. Hoito painottuu tulevaisuuden kehittämiseen.

Toinen nimitys hoitomuodolle on voimavarakeskeinen valmennus. Ruohon mukaan menetelmän suosio on maailmalla kasvussa sen selkeyden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vuoksi.

– Ratkaisukeskeistä valmennusta käytetään laajasti osana erilaisia kuntoutusohjelmia ja kriisiapua, sovinnoissa ja fasilitoinnissa, lastenkasvatuksessa, perheterapiassa sekä erillisenä psykoterapiamuotona. Yritysmaailmassa valmennuksen avulla luodaan yhteishenkeä, kasvatetaan motivaatiota sekä lisätään työhyvinvointia, kertoo Ruoho.

Jokainen asiakaskohtaaminen on yksilöllinen, siksi session etenemistä tietyn kaavan mukaan ei voida ennustaa. Joskus hoito vaatii useita kertoja, toisinaan yksikin kerta riittää avaamaan näkökulmia.

– Voimme itse vaikuttaa siihen, minkälainen tulevaisuutemme on. Kun tietää tavoitteensa, siihen pääsee todennäköisemmin. Sama pätee omien voimavarojen ja kykyjen tiedostamiseen.

Ratkaisukeskeinen valmennus sopii henkilöille, jotka toivovat myönteistä muutosta johonkin tilanteeseen tai yleensä elämään. Valmennusta voi kokeilla, kun jokin asia askarruttaa, ahdistaa, pelottaa tai on muuten vaikeaa.  Se sopii myös haitallisten tapojen – esimerkiksi ylensyönnin tai tupakoinnin – muuttamiseen.

– Joku pelkää sosiaalisia tilanteita, toisella on univaikeuksia. Pitkä poissaolo työelämästä voi aiheuttaa ahdistusta. Joskus asiakkaat hakevat apua ongelmiinsa lasten kanssa, mainitsee Ruoho esimerkkitapauksia.

Ruoho on opiskellut ratkaisukeskeistä terapiaa BRIEF-keskuksessa Lontoossa ja valmistunut Helsingin Lyhytterapiainstituutista ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi. Opettajina ovat olleet muun muassa Ben Furman, Tapani Ahola, Timo Lounio ja joukko alan asiantuntijoita ulkomailta.

Ruoho on pitänyt valmennussessioita jo useita vuosia.  Hän on perehtynyt ratkaisukeskeisen terapian takana olevaan filosofiaan. Se sopii hänen maailmankuvaansa.

– Kehitän osaamistani jatkuvasti ja käytän siihen viidesosan työajastani. Koen menetelmän todella hyödylliseksi ja toivon, että muutkin voivat oppia sitä ja saada siitä hyötyä.

HeTyssä Ruoho tarjoaa mahdollisuutta kokeilla ratkaisukeskeistä valmennusta henkilökohtaisessa tapaamisessa. Ruoho on paikalla varaustilanteen mukaan. Yhden session pituus on noin 50 minuuttia. Palvelua on tarjolla suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. Tulijan ei tarvitse erikseen valmistautua tapaamiseen. Asiakas voi kuitenkin etukäteen pohtia, millaisia muutoksia hän haluaa elämäänsä. (HM)

Ratkaisukeskeistä valmennusta HeTyssä (Katajanokanlaituri 4, K6, 2. krs) seuraavan kerran ti 10.4. ja ti 17.4. Valmennus on maksutonta HeTyn jäsenille ja vieraille. Ajanvaraukset olgaruoho@icloud.com tai tekstiviestinä 050 595 1338 (tulevat päivämäärät muokattu artikkeliin 21.3.).

Sosiaali- ja talousongelmien kanssa ei pidä jäädä yksin

sosiaalineuvontaa

Perustoimeentuloturvan riittämättömyys, asumiskulujen korkeus ja työnsaannin vaikeus ovat sosiaali- ja talousneuvonnassa asiakkaiden keskeisimpiä ongelmia. Ihmiset ovat lisäksi huolissaan työkyvystään ja eriarvoisuudesta. Monilla murheita aiheuttavat ulosottovelat.

Näin listaa tämän päivän tilannetta Pauliina Peiponen, joka on työskennellyt sosiaalialalla yhteensä 15 vuoden ajan ja viimeksi 9,5 vuotta Helsingin sosiaalitoimistossa käsitellen muun muassa sosiaali- ja toimeentuloturva-asioita. Peiposella on lisäksi työkokemusta kuntoutusohjaajana. Koulutukseltaan hän on sosionomi.

Kynnys omista asioista puhumiseen on korkea. Peiposen mukaan voi olla paljon ihmisiä, jotka eivät uskalla tai kykene kysyä neuvoa toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä.

– Jos kohtaa ihmisen, jonka kanssa näistä asioista voi puhua, ratkaisut löytyvät helpommin. Aina kannattaa kysyä, siinä ei menetä mitään – päinvastoin, Peiponen korostaa.

Ihmiskohtaloiden moninaisuudella ei ole rajoja. Perushuolet ovat usein samat, mutta niiden lisäksi ihmisillä on henkilökohtaisia huolia. Elämäntilanne voi olla vaikea esimerkiksi asunnottomuuden, äärimmäisen niukan talouden tai työkyvyn alentumisen vuoksi. Päivästä toiseen selviytyminen voi olla suuri haaste.

Taloudellisen tilanteen selvittäminen lähtee ihan perusasioista eli tulojen ja menojen tarkastelusta. Silloin selviää, onko asiakas oikeutettu etuisuuksiin.

– Tietoa on tänä päivänä valtavasti ja ihmiselle voi helposti tulla tunne, ettei hän kykene hahmottamaan kokonaiskuvaa. Silloin asiantuntijoiden neuvot voivat olla tarpeen. Tietoa voi hakea muun muassa Kelasta, oman alueen sosiaalitoimistosta, seurakunnan diakonilta ja myös HeTystä, Peiponen neuvoo.

Monet kokevat yhteiskunnan byrokratian vain kasvavan. Peiposen ymmärtää heitä, mutta samalla lisää, että asioiden hoituminen vaatii tietynlaiset menettelytavat.

– Oikeus riittävän toimeentuloon sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon perustuu lakeihin ja se asettaa myös velvoitteet julkiselle vallalle.

Toisaalta asioiden hoitamisessa pyritään myös joustavuuteen – tästä ovat esimerkkeinä sähköiset hakemukset. Silloin asiointi ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Sähköisten järjestelmien käyttö ei ole kaikille helppoa. Joku voi kokea liitteiden ja tositteiden toimittamisen vaikeaksi.

– On valitettavaa, jos ihmiset kokevat syyllistämistä ja tuntevat, etteivät saa ymmärrystä omalle tilanteelleen. Ihmisten asemaa turvaavat sosiaali- ja terveydenhuollossa muun muassa perustuslain 6 § kansalaisten yhdenvertaisuudesta lain edessä sekä perustuslain 14 § asiakkaan oikeudesta osallistua itseään koskeviin päätöksiin. Toimiva yhteistyö viranomaisten kanssa on välttämätöntä, jotta asiat hoituvat lain tarkoittamalla tavalla, tähdentää Peiponen.

Peiponen kohtelee asiakkaita aina yksilöinä ja katsoo kokonaistilannetta. Jokaisen asia on yhtä tärkeä. Ohjaus ja neuvonta on helpottanut monen asiakkaan elämäntilannetta. On parempi kysyä kuin jäädä epätietoisuuteen.

Uutena palveluna Pauliina Peiponen tarjoaa sosiaali-, talous- ja velkaneuvontaa HeTyn tiloissa. Asiakkaat voivat keskustella hänen kanssaan henkilökohtaisesti ongelmistaan.

– Tapaamiseen voi tulla matalalla kynnyksellä. Jos tulijoita on paljon, siirrymme ajanvaraukseen, Peiponen kertoo. (HM)

Pauliina Peiponen HeTyssä (Katajanokanlaituri 4, K6, 2. krs) keskiviikkoisin klo 9-11 sopimuksen mukaan.  Varaukset sähköpostitse sosiaalineuvonta@hety.fi. Sosiaali-, talous- ja velkaneuvontapalvelu on avoin kaikille kiinnostuneille (ei tarvitse olla HeTyn jäsen). Lisätiedot HeTyn toimisto: 045 874 8467.

Vanhat tietokoneet ja pelit herättävät muistoja

tietokonemuseo_pelihahmot

Tietokonepeleistä tuttuja hahmoja on esillä Jätkäsaaren museossa.

Jätkäsaaressa Verkkokauppa.comin rakennuksessa on museo, jossa muistot heräävät henkiin nuoremmaltakin katsojalta. Helsingin tietokonemuseo ja pelikonsolimuseo tarjoaa muisteltavaa alalta, jossa jo normaali kalenterivuosi on pitkä aika lukuisine uusine laitteineen.

tietokonemuseoretki_atari2600_ja_koneet

Tietokoneiden ja pelikonsolien ilme on muuttunut hurjasti vuosikymmenten aikana.

HeTy:n perjantairetkellä katsojat kokivat nostalgisia hetkiä laitteiden parissa. Tietokoneet, pelit ja oheislaitteet ovat toki vitriineissä, mutta jo pelkkä niiden näkeminen tuo mieleen omakohtaiset kokemukset. Commodore 64 on legenda, monet hankkivat perään pelikoneeksi Atari 520 ST:n. Spectravideo 328, AST PC 286, Apple Macintosh Classic… laitteiden kirjo on vajaassa neljässä vuosikymmenessä valtava. Oman lukunsa tarjoavat pleikkarit ja nintendot, joystickit, pelikasetit ja niin edelleen.

tietokonemuseoretki_spectrum

Sinclair ZX Spectrum -kotitietokoneen kehittäjä sir Clive Sinclair lyötiin ritariksi vuonna 1983.

Tietokoneiden ja –pelien kehittäminen on kovaa kilpailua. Suunnittelijat nousevat parhaimmillaan maailman rikkaimpien joukkoon. Ritareita voi olla paitsi peleissä, myös niiden suunnittelijoissa. Esimerkiksi kaikkien aikojen myydyimmän brittiläisen tietokonemallin Sinclair ZX Spectrumin kehittäjä sir Clive Sinclair lyötiin ansioistaan ritariksi.

Tietokonemuseo jakautuu Jätkäsaaressa kahteen aulatilaan. Esillä on yli 500 tietokoneisiin ja peleihin liittyvää esinettä. Koneet kuuluvat keräilijä Ari Tommiskan kokoelmaan. Hänen kokoelmastaan puuttuu yhä runsaasti laitteita ja oheistarvikkeita. Listaan voi perehtyä alla mainitussa linkissä.

tietokonemuseo_polygon

Harvinaisempi pelikonsoli Polycon PG-7 1970-luvun lopulta.

Kierroksen Jätkäsaaren museossa voi päättää vaikkapa rakennuksen katolle ilmavoimien MiG-21BIS – torjuntahävittäjää tutkien.

Lisätiedot: www.tietokonemuseo.net, Verkkokauppa.com, Tyynenmerenkatu 11, 4. ja 5. krs.

Päivän aihe yhdistyy mielikuviin kuvataideryhmän taideteoksissa

kuvataideryhmä_2_w

Brandonin työ syntyi Loma Roomassa -elokuvakortin herättämistä ajatuksista. Kirsi Kuronen seuraa työn viimeistelyä.

Loma Roomassa -elokuvan mustavalkoisesta mainospostikortista muovautuu Brandonin tulkitsemana värikäs näkymä. Sen huomiopisteitä ovat etualan polkupyörä, taustalla näkyvä suuri ikkuna ja osittain paperin reunassa näkyvä puu, joka vaikuttaa kokonaiskuvaan. Brandonin vahvasti kolmiulotteinen maalaus tekee vaikutuksen katsojiin.

Mistä oikein on kyse? Helsingin Työkanava HeTy:n kuvataideryhmän keskiviikkoisen kokoontumisen tuloksista. Osallistujien elämäntilanteista, mielialasta ja tunteista syntyy annettuihin aiheisiin yhdistettynä persoonallisia vesivärimaalauksia.

– Tämä on luovaa tekemistä kaikkia aisteja hyödyntäen. Moni sanoo, ettei osaa piirtää. Koulajoista voi olla ikäviä muistoja. Täällä jokainen on taiteilija. Piirtämisen sijasta maalaamme vesiväreillä isoille papereille. Kaikki halukkaat voivat tulla mukaan taustoista ja taidoista riippumatta, tähdentää ryhmän vetäjä, kuvataiteilija ja virikeohjaaja Kirsi Kuronen.

kuvataideryhmä_0_w

Kuvataiteilija Kirsi Kurosen tunneilla maalataan tunteet ulospäin näkyväksi maailmaksi. Vesiliukoiset värit ja suuret paperit yhdistyvät keskusteluihin, musiikkiin, mielikuviin ja runoihin.

Kuvataideryhmän kokoontumisiin voi tulla milloin vaan – jokaisella kerralla on oma teemansa.

– Kyse ei ole pikkutarkasta työstämisestä, vaan itsensä löytämisestä, tunnetiloista ja oivalluksista, korostaa Kuronen.

Kokoontumisen aluksi osallistujat keskustelevat lyhyesti, millä mielialalla kukin on tullut paikalle. Omia ajatuksiaan voi kertoa, jos haluaa. Tunti jatkuu mielen rauhoittamisella ja hengitysharjoituksilla. Joskus pieni venyttelykin voi olla paikallaan.

Kun luova työskentely alkaa, Kuronen laittaa taustalle hiljaista musiikkia. Brandon tarttuu määrätietoisesti väreihin ja pensseleihin ja siirtää mielikuvansa paperille. Anne toimii samalla tavalla. Hänellä innoituksen lähteenä on postikortti, jossa lentää kuumailmapalloja.

Kun työt ovat kuivuneet, ne teipataan seinälle osallistujien katsottavaksi. Tekijä voi kertoa työhön johtaneita ajatuksiaan ja muut voivat kommentoida, millaisena he näkevät maalauksen. Tuloksena on usein yllättäviäkin mielikuvia ja hedelmällisiä keskusteluja.

kuvataideryhmä_3_w

Annen teos sai ideansa kuumailmapalloista.

– Ilmapallot kuvaavat liikkumista ja kevyttä olotilaa. Pyöreä on parempi kuin kulmikas. Palloista tuli minulle mieleen Karate Kid -elokuva ja siinä tapahtuva auton vahaus pyörivine liikkeineen. Suunnitelma vähän vettyi, kun vesilasi kaatui paperille, nauraa Anne.

Työtä voi tulkita monella tavalla. Brandon näkee Annen työssä kosken pyörteineen. Jutun kirjoittajalle tulee mielikuva hurrikaaneista ja tornadoista.

Tuntien lopuksi Kuronen kaivaa repustaan pienen kirjasen ja lukee muutaman ajatuksen päivän saatteeksi.

Kuronen aloitti HeTyssä virikeohjaajana viime toukokuussa. Hän vetää kuvataideryhmiä lisäksi Arabian Olkkarissa, Sovinto ry:ssä sekä Tukikohta ry:ssä.

– Kielimuuria ei tunneilla ole. Osallistujina on ollut venäläisiä, somaleja, vietnamilaisia, kuuroja ja monia muitakin ryhmiä.

Monille syntyy kuvataiteen tekemisestä myönteisiä tuntemuksia. Omien ajatusten siirtäminen paperille ruokkii itsetuntoa. Kokemus tulee entistä rikkaammaksi, kun kuulee muiden näkemyksiä.

kuvataideryhmä_4_w

Vuoden ensimmäisessä kuvataideryhmän tapaamisessa innoittajina olivat vanhat postikortit.

– Joku voi kokea, ettei oma työ ole minkään arvoinen. Sitten hän hämmästyy kuullessaan, miten monenlaisia tulkintoja muut teoksesta tekevät. Töissä voidaan käsitellä myös kipeitä asioita. Se johtaa toisinaan syvällisiin keskusteluihin.

Kuronen saa itse hyvää mieltä tuntien vetämisestä. Ihmiset ovat iloisia ja näyttävät hienosti luovuutensa.

– Kun samat ihmiset tulevat tunneille uudelleen, se kertoo onnistumisesta. Rohkeasti vain mukaan, jokainen kykenee tekemään kuvataidetta, Kuronen painottaa.

Kuvataideryhmä kokoontuu HeTyn tiloissa (Katajanokanlaituri 4, K6, 2. krs) keskiviikkoisin klo 9.30-11.30. Vapaa pääsy. Muut kokoontumispaikat ja lisätiedot löytyvät oheisen linkin takaa.

kuvataideryhmä_5_w

Tunneilla syntyneet maalaukset teipataan lopuksi seinälle yhteistä katselua varten.

Koululaisten puurojuhla HeTy:ssä askartelun ja herkkujen merkeissä

hety_lasten_joulujuhla_p-17

Koristeiden askartelua, jouluisia herkkuja ja pukin vierailu – siinä kiteytettynä Maali-hankkeen torstaina 14. joulukuuta järjestämän puurojuhlan pääkohdat. Helsingin Työkanava HeTy:n tiloissa pidettyyn jouluiseen juhlaan saapui vieraiksi reilut puolensataa Katajanokan ala-asteen koulun iltapäiväkerholaista.

– Takki, pipo ja hanskat narikkaan ja numerolappu rintaan, kaikuu ohjeistus juhlapaikan käytävillä.

Lapset vertailivat saamiaan numeroita ja kulkivat ohjaajien perässä askartelupisteeseen. Punaisista papereista, pahvilautasista, tarroista ja vanusta syntyi liimaamalla hauskoja jouluaiheisia koristeita, muun muassa tonttunaamoja.

– Saanko tehdä toisen, tyttö kysyy.

– Vain yksi – tehkää sitten tilaa seuraavalle, ohjaaja opastaa.

hety_lasten_joulujuhla_p-1.jpg
Tytöt askartelivat tonttunaamoja askarteluohjaaja Jaanan opastamana.

Joku teki vielä joulukuusen, toinen kimaltelevan tähden. Pienet taiteilijat siirtyivät ruokasaliin, jossa työskentely jatkui piirtäen.

– Ei saa piirtää aseita! Tehkää sydämiä ja rakkautta, neuvoo iltapäivätoiminnan vastuuohjaaja Pauliina Hänninen Aarnia ja muita oppilaita.

Paperille ilmestyi kauniita kuvia ja isopäinen tonttu. Kaiken kruunasi teksti LOVEEE! Monet pojat tekivät naamareita. Saksia ei saanut käyttää, joten naamarit saivat muotonsa repien.

Hännisen mukaan joulujuhla oli odotettu tapahtuma. Lapset kuulivat juhlasta edeltävänä maanantaina.

– On kiva lähteä hetkeksi pois koulusta kokemaan uutta, Hänninen kiteyttää.

hety_lasten_joulujuhla_p-9

Riisipuuro maistui askartelun jälkeen.

Käsien pesun jälkeen oli vuorossa puuroateria kanelin kera. Perinteinen herkku maistui lapsille ja jotkut hakivat jopa lisää. Puuro oli samalla päivän välipala iltapäiväkerholaisille. Ohessa lapset nauttivat muun muassa mehua ja pipareita.

Ohjelma jatkui joululaulujen sekä joulupukin vierailun parissa. Pukki jakoi lapsille pienet lahjapussit.

Iltapäiväkerholaiset pitivät joulujuhlassa erityisesti askartelusta, joulupukin vierailusta sekä herkuttelusta. Yhteiskuva joulupukin kanssa oli monelle kohokohta.

hety_lasten_joulujuhla_p-16.jpg

Yksi lasten suosikeista oli yhteiskuva pukin kanssa.
Mukana iltapäiväkerholaisia ja heidän ohjaajiaan.

Puurojuhlan suunnittelu käynnistyi lokakuussa. Mukana oli aktiivisesti lähes kymmenen kiinnostunutta.

– Mietimme Katajanokka-seuran kanssa, mitä voisimme tehdä yhdessä. Joulutapahtuma tuntui hyvältä ratkaisulta, kertovat Maali-hanketta organisoivat Sari Dvoracek ja David Lee.

Katajanokka-seuralla oli ennestään hyvät suhteet ala-asteen kouluun, joten sen iltapäiväkerholaisista tuli luonteva kohderyhmä.

– Pidimme pari suunnittelupalaveria Katajanokka-seuran kanssa. Juhlan lähestyessä koristelimme tilat talkoilla. Yhteistyö sujui varsin hyvin, arvioi Lee.

hety_lasten_joulujuhla_p-3

Askartelupisteessä oli leppoisa tunnelma.

Maali-hanke kustansi pääosin juhlan. Osa lahjoista tuli HeTyltä.

– Vaikka järjestelyt tuntuivat aluksi haasteellisilta, kaikki sujui loppujen lopuksi helposti. Jos joku asia oli jäänyt sopimatta, selvisimme improvisoimalla, Dvoracek kiteyttää.

HeTy on ollut vasta vajaan vuoden Katajanokalla. Dvoracek ja Lee toivovat, että puurojuhla antaa myönteisen kuvan yhdistyksestä ja Maali-hankkeesta.

– On mukava tuoda ihmisille hyvää mieltä. Otamme ideoita vastaan jatkokehittelyä ja vastaavia tapahtumia varten, Dvoracek ja Lee tuumaavat.

Lasten askartelemiin töihin voi tutustua tammikuun loppuun asti HeTyn ruokasalissa aukioloaikoina.

Valokuvat: Antti Mutta

hety_lasten_joulujuhla_p-6

Tonttunaaman tekemiseen oli paljon materiaaleja.

hety_lasten_joulujuhla_p-5

Yksinkertainen naamakuva kertoo juhlan iloisen fiiliksen.

hety_lasten_joulujuhla_p-7

Puuhastelussa tuli nälkä ja lautaset täyttyivät puurosta.

hety_lasten_joulujuhla_p-10

Noutopisteen tunnelmia.

hety_lasten_joulujuhla_p-8

Tytöt herkuttelevat riisipuurolla.

hety_lasten_joulujuhla_p-13

Hetyläisetkin ehtivät syödä ohjauksen lomassa.

hety_lasten_joulujuhla_p-4

Joulutortut oli paistettu samana päivänä HeTy:n keittiössä.

hety_lasten_joulujuhla_p-15

Maali-hanketta edustava Sari Dvoracek kertoo, että vastaavia tapahtumia tullaan järjestämään HeTy:n tiloissa jatkossakin.

hety_lasten_joulujuhla_p-14

Joulupukki sai vastailla monenlaisiin kysymyksiin.

hety_lasten_joulujuhla_p-18

Jouluiloa toivottaa pukki.