Työttömien Keskusjärjestön hallitus vaatii ripeitä toimia työllisyyden parantamiseksi

Mediatiedote/Kannanotto 12.3.2021

Koronakriisin aikana pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut hälyttävästi. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä on työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan noussut yli 30 000 työttömällä. Tämä on yli 32 % kasvu viime vuoteen verrattuna.

Työttömänä oli tammikuussa Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan yhteensä 332 800 henkilöä. Samalla ajanjaksolla työllisyyspalveluissa olevien työttömien määrä on laskenut 3 600 henkilöllä viime vuoteen verrattuna ollen yhteensä 112 300 henkilöä. Työllisyyspalveluita hyödynsi vain 25,2 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Pudotusta viime vuoden tasoon oli 6,3 %. Suurin osa työttömistä siis sinnittelee tällä hetkellä työttömyytensä kanssa yksin vailla tukea.

Työttömien Keskusjärjestön hallitus vaatii pitkäaikaistyöttömille palveluita, joiden avulla on mahdollista työllistyä ja pitää itsensä työkykyisenä nyt koronakriisinkin aikana. Kriisin jälkihoito tulee olemaan yhteiskunnalle liian raskas, jos toimia pitkäaikaistyöttömyyden katkaisuun ei tehdä ajoissa. Työvoimapalveluja ei kannata seisottaa koronan eikä kuntakokeilujen takia, vaan etsiä keinoja, miten työttömät työnhakijat saavat tarvitsemiaan palveluja.

Työllisyysmäärärahoja tulee kohdentaa

Nyt kun työllisyyden kuntakokeilut ovat alkaneet eri puolilla maata, on tärkeää ja viisasta kohdentaa työllisyysmäärärahoja kuntiin. Kunnissa huolehditaan myös nuorten kesätyöllistämisestä ja siihen sekä oppisopimuskoulutukseen on ohjattava lisää resursseja. Työllistämisen kynnys korona-ajan elvytyksessä on matalin kolmannen sektorin yleishyödyllisissä yhdistyksissä. Sitä kanavaa kannattaa käyttää ja ohjata työllisyysvaroja tähän yhteiskunnallisesti merkittävään työllisyystoimintaan.

Työttömien Keskusjärjestön hallitus katsoo, että korona-aika työttömille työnhakijoille tulee turvata mahdollisimman laajasti kouluttautumismahdollisuuksia oman työllisyyden edistämiseksi. Ehdotettu on myös, että esimerkiksi virkaruotsin kielikoulutusta voisi saada työvoimapoliittisena koulutuksena valtakunnallisesti kaikkien TE-toimistojen alueella, jos se edistää työttömän työllistymistä.

Työttömien hallitus keskusteli myös velkaantumisesta. Työttömyys johtaa usein ylivelkaantumiseen, jota on vaikea purkaa. Monen työttömän pitkittynyt velkavankeus koostuu pienistä laskuista, joiden korot lähtevät hallitsemattomaan kasvuun. Käynnissä on kansalaisaloite Eroon pitkistä velkavankeuksista. Sillä on jo yli7000 allekirjoittajaa. Kansalaisaloitteessa esitetään ulosottolain muuttamista siten, että jatkossa ulosottoviranomaisen on kohdennettava kertyneet varat ensin kunkin saatavan pääomalle ja vasta sen jälkeen korolle.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580jukka.haapakoski@tyottomat.fi

Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461irma.hirsjarvi@tyottomat.fi

Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277leena.valkonen@tyottomat.fi

Työttömien Keskusjärjestö ry
Rahakamarinportti 3 A, 3. krs, 00240 Helsinki. Puh. 040 547 7090 • Y-tunnus 1003909-9 
http://www.tyottomat.fi• etunimi.sukunimi@tyottomat.fi tai toimisto@tyottomat.fi

Millaisia kokemuksia Sinulla on digitaalisista ja muista etäpalveluista COVID-19-epidemian aikakaudella? Osallistu haastatteluun.

Kokemuksesi ja näkemyksesi ovat tärkeitä. Etsimme haastateltavia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimukseen, joka toteutetaan yhteistyössä DigiIN-hankkeen ja Oulun yliopiston kanssa. Olemme kiinnostuneita kokemuksistasi digitaalisista ja muista etänä tarjottavista sosiaali- ja terveyspalveluista koronaepidemian aikana. Haastattelussa käsitellään myös, miten kokemuksesi muista digitaalisista viestintävälineistä ovat vaikuttaneet hyvinvointiisi epidemian keskellä. Näkemyksiäsi voidaan hyödyntää digi- ja etäpalveluiden kehittämisessä, jotta ne tukisivat paremmin tarpeitasi. Osallistuminen on Sinulle vapaaehtoista.

Osallistumisesi palkitaanSinulla on mahdollisuus voittaa iPad mini – tablet-tietokone, jonka arvomme kaikkien tutkimukseen osallistuvien (noin 90 henkilön) kesken. Lisäksi kiitokseksi osallistumisesta saat valita Storytelin lahjakortin tai tavarapalkinnon (juomapullon, heijastimen tai kameran suojuksen kannettavalle tietokoneelle/tablet-tietokoneelle).

Koronaturvallinen haastatteluHaastattelen Sinua puhelimitse. Haastattelu kestää noin 30 minuuttia. Haastattelu toteutetaan maalis–huhtikuussa 2021.

Käsittelen tietojasi luottamuksellisesti. Haluan korostaa sitä, että käsittelen luovuttamaasi tietoa ehdottoman luottamuksellisesti. Suojaan tietosi enkä luovuta niitä hankkeen ulkopuolisille henkilöille. Lisäksi hankkeemme tutkijatkin analysoivat vain aineistoja,joista tietosi on poistettu ja tunnistaminen on mahdotonta. Sinua ei myöskään voi tunnistaa tutkimuksen loppuraportoinneista. Ennen haastattelua pyydän Sinulta kirjallisen ja suullisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta.

Ota yhteyttä minuun lähettämällä tekstiviesti, soittamalla tai sähköpostitse, niin sovitaan Sinulle sopiva haastatteluaika.

Ystävällisin terveisin Laura Hietapakka
p. 029 524 7404 laura.hietapakka@thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - THL

Kuntavaalit 2021 – Työttömien keskusjärjestön kuntavaaliteesit

Kuntavaalit 2021 järjestetään sunnuntaina 18. huhtikuuta 2021. Vaaleissa valitaan kaikki Manner-Suomen kunnanvaltuustot seuraavalle nelivuotiskaudelle. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 7.–13. huhtikuuta ja ulkomailla 7.–10. huhtikuuta 2021.

Työttömien Keskusjärjestö on työttömien yhdistysten muodostama työttömien edunvalvontajärjestö – toiminut jo 30 vuotta. Työttömien yhdistykset järjestävät erityisesti pitkäaikaistyöttömille suunnattuja toimintoja ja palveluita.

Kuntalain 7 § mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät. Näihin tehtäviin liittyvät muun muassa koulutuksen, sivistyksen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät sekä vastuu kunnan elinvoimaisuudesta. Osa kunnista on ulkoistanut näitä kuntien velvoitteita maakunnille sekä kuntayhtymille.

Kuntapäättäjät ovat kuitenkin vastuussa näistä toiminnoista.

Työttömät ovat tasa-arvoisia kuntalaisia, ja heillä on oikeudet yhdenvertaisiin palveluihin. Miten nämä oikeudet toteutuvat omassa kunnassanne käytännössä?

Työttömien keskusjärjestön kuntavaaliteesit 18.4.2021

1. Kuntien tulee järjestää työttömille työnhakijoille riittävästi tukea ja palveluita heidän työllistymisensä edistämiseksi.

2. Yhdistykset mukaan työllisyyden hoitoon ja työllisyyden kuntakokeiluun yhteistyökumppaneiksi.

3. Kuntouttavan työtoiminnan tulee tukea sitä tarvitsevien työttömien työ- ja toimintakyvyn edistämistä. Kuntouttavan työtoiminnan kulukorvausta tulee nostaa.

4. Työttömien terveystarkastus tulee kunnissa budjetoida ja tehdä näkyväksi osana kuntien hyvinvointistrategiaa.

5. Kunnan on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho.

6. Kuntien tulee toteuttaa asiakasmaksulain 11 pykälää, joka mahdollistaa vähävaraisten asiakasmaksujen alentamisen tai perimättä jättämisen.

7. Kuntien on otettava käyttöön sosiaalinen luototus.

Teesien sisältöä on avattu tarkemmin Työttömien keskusjärjestön sivulla : https://tyottomat.fi/ajankohtaista/kuntavaalit-2021/

Kirjeitä työministerille – Kooste pyöreän pöydän keskusteluista.

Työttömyyden olemusta pohtiviin pienryhmiin ja pyöreän pöydän keskusteluun työministeri Tuula Haataisen kanssa osallistui keskiviikkona 13.1.2021 runsaat 50 työttömien, työttömien yhdistysten, muiden kansalaistoimijoiden sekä TE-hallinnon edustajaa. Tilaisuuden järjestivät Työttömien Keskusjärjestö, Kuka kuuntelee köyhää verkosto ja kirkon diakoniatyö.

Pyöreän pöydän keskustelu työvoimapalveluista: Mitä kun resurssit, aika ja tarpeet eivät kohtaa?

TV-hitti, psykologinen trilleri Sisäilmaa herätti kysymyksen virkamiesten jaksamisesta lähes mahdottomalta tuntuvan työkentän edessä. Toimistoon kirjautuvat työttömät vuorostaan ovat välillä miltei mahdottomalta tuntuvan haasteen edessä – töitä etsiessään. Miten näistä molemmille osapuolille turhauttavista aineksista saadaan rakennettua paras mahdollinen Pohjoismaisen työnhaun malli? Tästä keskustelivat työttömät ja työministeri Tuula Haatainen yhteisessä pöydässä.

Työttömät kertoivat potevansa virheiden, välineiden ja virkailijoiden pelkoa. Työttömyys aiheuttaa häpeää. Järjestelmät ovat kankeita ja monimutkaisia. Työttömän itsensä pitäisi olla heti työttömäksi jäätyään lakien ja TE-asioiden asiantuntija. Tämä on työttömien mielestä väärin. Työvoimatoimiston työn tulee olla yksilöllistä ja riittävästi resursoitua kansalaisten ja asiakkaiden palvelua heidän työllistymisensä edistämiseksi. Käytännössä palvelun laatu ratkaisee.

Työttömät sanovat, että heidän tilanteensa ei parane karensseilla. Ne aiheuttavat työnhakijalle valtavaa harmia, joka vie voimavarat pois työnhausta taloudelliseen selviytymiseen, joka on muutenkin monelle vaikeutunut korona-aikana.

Siilojen purkaminen hallinnossa tulee ottaa tavoitteeksi. Nykyiset hallintoalojen rajat ovat jyrkkiä etuuksien ja palvelujen yhteensovittamisen suhteen sekä asiakkaan palvelutarpeen kartoituksen suhteen. Työkyvyn arviointi ja siihen liittyvät jatkotoimet tulee olla yhden hallinnonalan alla riittävällä rahoituksella. Nyt on hyvin paikkakuntasidonnaista, miten apua saa ja miten se kohdentuu.

Köyhyys ei saa estää työllisyyden rakentamista. Tällä hetkellä tukiviidakko on suuri  ja monimutkainen. Etuudet ja pätkätyö tulee sovittaa yhteen niin, että asiakkaalle ei synny tulokatkoja. Perintätoimintaa tulee kohtuullistaa, esimerkiksi terveydenhuollon asiakasmaksut eivät saisi joutua perintään.

Pätkätyöläisyyteen liittyy sosiaaliturvajärjestelmän tiukat raja-aidat. Koko kokonaisuutta tulisi yhdenmukaistaa siten, että palvelut ja tuki eivät katkea, kun on hetken aikaa töissä. Palkkatukijärjestelmää tulee kehittää ja tehdä siitä subjektiivinen oikeus yli 60-vuotiaille.

Eniten työttömät kaipasivat kuitenkin aitoa kohtaamista sekä oman asian ja tarpeiden kuuntelua.

Työttömiä on paljon ja hyvin erilaisissa tilanteissa – tarvitaan monenlaisia palveluratkaisuja

Pitkäaikaistyöttömiä on paljon ja hyvin erilaisissa tilanteissa. Yhdistysten perusrahoitus täytyy turvata pitkäjänteisesti, jonka päälle voidaan suunnitella ja rakentaa työttömien tukitoiminta, palvelut ja työpaikat. Eri alueilla työllisyystilanteet vaihtelevat, joten paikallinen näkökulma tulee huomioida.

Tilaisuudessa todettiin, että TE-toimistoverkostojen rahoitusta on leikattu vuosien mittaan. Yhteispalvelupisteitä tai muuta henkilökohtaista kasvokkaista asiointipalvelua tarvitaan edelleen, koska asiakastilanteet vaihtelevat.

Sähköiset asiointipalvelut eivät tavoita kaikkia työttömiä, koska kaikilla työttömillä ei ole tarvittavia teknisiä välineitä ja tietotaitoa. Sähköisten palveluiden uudistamisessa, esimerkiksi Työmarkkinatorissa, on tärkeää huomioida käyttäjäystävällisyys ja helppo asiointikieli.

Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtajan Jukka Haapakoski komppaa tilaisuudessa mukana olleiden työttömien kommentteja. Työttömien Keskusjärjestö on pitkään esittänyt, että julkisten työvoimapalveluiden resursseja täytyy nostaa. Se, että on riittävästi virkamiehiä ja palveluneuvojia on vasta ensimmäinen askel. Olennaista on, että palvelut vievät laadukkaasti ja tehokkaasti työttömiä työmarkkinoille. Työttömien yhdistysten rahoitukseen tarvitaan myös pitkäkestoisempaa rahallista tukea, jottei yhdistysten vetäjät pala loppuun ja toiminta pysyy laadukkaana työttömien asialla. 

Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi totesi, että nyt työllisyyden kuntakokeiluissa on etenkin tärkeää, että kuntien, järjestöjen, TE-toimistojen sekä yritysten ja muiden työnantajien kesken on asetettu selkeät yhteistyötavoitteet. Laajat työllisyyttä tukevat kunnalliset verkostot ovat tärkeät mm. Työllistämispolku ja Järjestöyhteistyöpilotti (TEM). Asiakasohjaus paranee, kun yhteistyöverkostot toimivat ja toimijoiden roolit ovat selvät. 

Kuka tahansa voi jossain elämänsä vaiheessa olla työtön

Työministeri Haatainen toi esiin puheenvuorossaan sitä, kuinka tärkeää yhteinen keskustelu on.

– Toivoin yhteistä tapaamista, jotta voin kuulla kokemuksia suoraan. Tilaisuudesta minulle vahvistui käsitys siitä, kuinka tärkeää työnhaussa on se, että on joku, jonka kanssa käydä läpi omaa tilannettaan, ministeri Haatainen painotti.

Ministeri korosti , että työttömän tulee saada tarvitsemansa palvelut, vaikka hän ei itse hoksaisi niitä pyytää ja työttömän tilanteeseen tartutaan nopeasti. ”Kuka tahansa meistä voi jossain elämänsä vaiheessa olla työtön. Se saattaa viedä jalat alta ja nakertaa itsetuntoa. Ei kukaan ole opiskellut työttömyyteen. Siksi on tärkeää, että riittävä tuki löytyy”, ministeri Haatainen tähdensi.

Ministeri Tuula Haataisen haastatteluvideo tilaisuudesta on katsottavissa tästä linkistä: https://bit.ly/2XHvwr0.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580jukka.haapakoski@tyottomat.fi

Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461irma.hirsjarvi@tyottomat.fi

Työministerin erityisavustaja Timo Nevaranta, 050 5741 430timo.nevaranta@tem.fi

Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277leena.valkonen@tyottomat.fi

ETSIMME ETÄRYHMÄNVETÄJIÄ VAPAAEHTOISTYÖHÖN

Oletko kiinnostunut vetämään etäryhmää vapaaehtoistyönä Helsingin Työkanavassa? Esim. englannin keskusteluryhmään tarvitaan vetäjää. On mahdollista myös ideoida oma ryhmä liittyen luovuuteen, liikuntaan, uuden oppimiseen tai aiheeseen, mikä sinua kiinnostaa. Ryhmä voi toimia esim. Zoom-sovelluksen kautta tai Facebook-ryhmänä. Vapaaehtoistyöstä voi saada työtodistuksen. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä tiedotus@hety.fi.

Helsinki pyytää järjestöiltä apua koronan jäljitykseen

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala tiedustelee järjestöjen mahdollisuutta osallistua koronatartuntojen jäljitykseen vapaaehtoistyön kautta. Järjestö solmisi kaupungin kanssa sopimuksen ja kaupunki järjestäisi järjestön vapaaehtoisille tarvittavan, noin yhden päivän mittaisen koulutuksen tehtävään.

Tartunnanjäljittäjän tehtävä sopii sote-taustaiselle henkilölle tai muun soveltuvan koulutuksen omaaville vapaaehtoisille. Työpiste sijaitsee Kallion virastotalossa. Työtä tehdään kahdessa vuorossa ma-pe kello 8–20 ja la-su kello 9–20. Työvuorot ovat sovitettavissa kunkin henkilökohtaiseen tilanteeseen. Lisätietoja antaa terveydenhoitaja Alli Miikkulainen, alli.miikkulainen@hel.fi.

Kasvomaskien käyttö tulee pakolliseksi Helsingin Työkanavassa ke 25.11.2020 alkaen.

Helsingin Työkanavassa on ollut tähän saakka voimassa vahva suositus kasvomaskin käyttämisestä.

Keskiviikosta 25.11.2020 alkaen kasvomaskin käyttäminen toimitiloissamme on pakollista. Maskipakko koskee niin työntekijöitä kuin vierailijoita.

Face masks are now mandatory in the Helsingin Työkanava from 25 November.

Helsingin Työkanavan toimintaohjeet koronatilanteessa. / Operating instructions in a corona situation: https://hety.fi/2020/10/29/helsingin-tyokanavan-toimintaohjeet-koronatilanteessa-operating-instructions-in-a-corona-situation/

”Kirjeitä työministerille” – Kerro kokemuksistasi päättäjille!

Yhdistykset ja yhdistysten jäsenistö. Olemme saaneet avattua suoran keskusteluyhteyden työ- ja elinkeinoministerille Tuula Haataiselle. Järjestämme yhdessä ministeriön kanssa edunvalvontaseminaarin tammikuussa 13.1.2021, jolloin ministeri on varannut ajan kuulla niitä asioita, joista haluatte hänelle kertoa.

Kokoamme ehdotuksianne ensin kirjeenä/meilinä. Mitä haluatte erityisesti tuoda esille ministerille. Toivomme, että kokoaisitte omasta yhdistyksestänne vastaajia seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mikä on sinun kokemuksesi TE-palveluista?
  2. Mitä apua olet saanut tai jäänyt vaille?
  3. Mitä muuttaisit TE-palvelujen käytännöissä?
  4. Kuvaile lyhyesti oma työttömyystilanteesi (mm. kuinka kauan olet ollut työttömänä, miten se on elämääsi vaikuttanut, oletko työttömien yhdistyksen jäsen, miten olet kokenut yhdistystoiminnan, mitä mahdollista apua olet siitä saanut)

Mainitse myös, olisitko halukas tulemaan kertomaan tilanteestasi ja esittämään ministerille kysymyksiä tilaisuudessa 13.1.2020?

Vastaukset toivotaan nimellä, mutta jos tilanne vaatii, otamme vastaan myös anonyymeja kertomuksia.

Voitte järjestää yhdistyksessänne esimerkiksi työpajan kertomusten tuottamiseksi. Yhdistysten jäsenet voivat lähettää myös itsenäisesti vastauksia. Koostamme kaikki kysymykset ministerille tiedoksi.

Kokoamme seminaaripäivään myös työpajoja, joissa esiin nousseita kysymyksiä voi käsitellä yhdessä ministeriön virkahenkilöiden, TE-toimiston sekä Keha-keskuksen virkailijoiden kanssa.

Laita tekstit ja tiedot halukkaista osallistujista yhteystietoineen viimeistään 30.11. Leena Valkoselle leena.valkonen@tyottomat.fi. Aineisto käsitellään luottamuksellisuus ja mahdollinen anonymiteetti huomioiden. Tilaisuuteen osallistujille järjestetään etukäteen yhteinen valmennustilaisuus.

Leena Valkonen

Viestinnän asiantuntija

Työttömien Keskusjärjestö ry

Sulkasatoa 26.-30.10.2020

Helsingin Työkanavassa toimii kaikille avoin Sulkakynät-kirjoittamisryhmä.

Sulkakynät-ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Kahden tunnin aikana on kaksi erillistä kirjoitussessiota sekä keskustelua kirjoittamisesta. Jokainen osallistuja voi kirjoittaa vapaasti omaa, itse valitsemaansa tekstiä.

Sulkasatoa 2020 on ryhmän järjestämä nettinäyttely 26.-30.10.2020. Viikon aikana on esillä jäsenten kirjoituksia kuluvalta syksyltä Helsingin Työkanavan nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja Instagram).

Tervetuloa lukemaan kirjoituksia. On sadonkorjuun aika eli Sulkasatoa!