Helsingissä useita työllistymistapoja oppisopimuksista työkokeiluihin

Ari-Uusimäki_wp

– Helsinki käyttää alueellaan enemmän rahaa työllisyyden hoitoon kuin valtio. Näin kaupunki osoittaa sosiaalista vastuuta työttömistä. Sama ei toteudu kaikkialla Suomessa, toteaa Helsingin lännen aikuissosiaalityön kuntoutusohjaaja Ari Uusimäki.

Työttömien helsinkiläisten palveluista on päävastuussa Uudenmaan TE-toimisto. Kaupunki tarjoaa kuitenkin lakisääteisen monialaisen yhteispalvelun (TYP) ja velvoitetyöllistämisen lisäksi erilaisia työllistämistä edistäviä palveluita valituille kohderyhmille, joita ovat nuoret, maahanmuuttajat ja pitkäaikaistyöttömät.

Helsingin kaupungin työllistämistoimissa on useita vaihtoehtoja: oppisopimuskoulutus, palkkatukityö (8 kk), työkokeilu (6 kk), kuntouttava työtoiminta (väh. 3 kk) sekä sosiaalihuoltolain 27 e ja 27 d -pykälien mukainen työtoiminta. Ihmisten kyvyt ja tarpeet ovat yksilöllisiä, siksi kaikki ratkaisut eivät sovi jokaiselle työnhakijalle.

Sanktiot lisäävät ahdinkoa entisestään

Helsingin työttömyysaste on 10,3 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita on 34825 ja avoimia työpaikkoja 9962 (tiedot tammikuulta 2018). Työttömien määrä on laskenut ja avoimien paikkojen määrä noussut. Kehitys on ollut myönteistä. Pääsyynä on Uusimäen mukaan TE-toimistojen määräaikaishaastattelut, joissa pitkäaikaistyöttömien määrä on selvästi pudonnut. Työttömiä on silti edelleen runsaasti.

– Työvoimatoimistot sanovat työttömälle, että hänen velvollisuutensa on hakea työtä. Kun katsoo lukuja, näkee tilanteen kestämättömyyden. Aktiivimalli on otettu käyttöön ja siksi monet jo valmiiksi talousvaikeuksissa olevat työttömät kokevat entistä suurempaa hätää. Miten täyttää ehdot, jotta ei tulisi taloudellisia sanktioita, Uusimäki miettii.

Kaikki koulutuskaan ei takaa työpaikkoja. Uusimäki kertoo, miten 2000-luvun puolivälissä valmistui runsaasti media-assistentteja – olihan kyse nuorten trendikkääksi kokemasta ammatista. Kaikki siirtyivät suoraan työttömyyskortistoon. Samoin kävi Helsingissä puuveneen veistokurssin suorittaneille. Kukaan heistä ei halunnut muuttaa Pohjanmaalle, jossa olivat alan ainoat työpaikat.

– Poliitikot sanovat, että muuttakaa työn perässä, mutta ei se ole niin yksinkertaista.

Töitä on tällä hetkellä tarjolla etenkin rakennusmiehille, vartijoille, siivoojille, tarjoilijoille, myyjille, lähihoitajille, ravintola- ja suurkeittiötyöntekijöille sekä kuljettajille.

Yksityisellä sektorilla enemmän joustoa

Joillekin hyvän vaihtoehdon tarjoaa oppisopimuskoulutus, joissa koulutuksen jälkeen on mahdollisuus työpaikkaan; esimerkiksi Helsingin kaupunki palkkaa kaupngilla oppisopimuskoulutuksen suorittaneen vakituiseen työsuhteeseen. Tällaisia paikkoja on kuitenkin suhteellisen vähän ja niihin on runsaasti hakijoita. Esimerkiksi eläköityvän tilalle voidaan etsiä oppisopimuksella työn jatkajaa. Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto – siitä saa pätevyyden itselleen ja on työmarkkinoilla paremmassa asemassa.

Uusimäki lisää, että yksityinen puoli on kaikkiaan joustavampi työhönotossa kuin kaupunki – työnhakija voi saada töitä, vaikka paikkoja ei olisi vapautunutkaan, ja jatkokin usein onnistuu jouhevammin kuin kaupungin palkkatuki- tai työkokeilupaikoissa. Yksityisillä on kaupunkia enemmän joustavuutta myös työajoissa.

– Työtöntä kohdellaan monesti kovemmin kuin työsuhteessa olevaa. Työkokeilussa tai palkkatuella oleva ei esimerkiksi voi saada vapaata mennäkseen katsomaan sairasta sisartaan eri paikkakunnalle. Oma tai alle 10-vuotiaan lapsen sairastuminen, pääsykoe ja työhaastattelu ovat ainoat hyväksyttävät syyt poissaoloon. Muuten tulee sanktioita. Se ei ole minun mielestäni oikein.

Palkkatukipaikkoja vain passiivisille

Monet katsovat epäoikeudenmukaiseksi Helsingin tavan ottaa palkkatukipaikoille vain työttömiä, jotka ovat olleet vähintään 300 päivää passiivisena. Näin Helsinki saa vähennettyä vuotuisia osuuksiaan, joilla valtio rankaisee kuntia pitkäaikaistyöttömistä. Helsingissä sakko on vuositasolla ollut jopa noin 50 miljoonaa euroa (2016). Kuulijoissa herätti ihmetystä se, että kaupunki mieluummin maksaa sakkoja kuin työllistää ihmisiä.

– Tuntuu nurinkuriselta, että aktiivinen työnhakija ei voi saada tällaista paikkaa, Uusimäki lisää.

Helsingissä on yhä paljon työnantajia, jotka eivät tunne koko palkkatukijärjestelmää. Uusimäki kehottaakin työnhakijoita mainitsemaan työhakemuksissa mahdollisuuden palkkatukeen, jos asia on vahvistettu TE-toimistosta.

Uusimäki tähdentää, että palkkatuki- ja työkokeilusuhteiden aikana kannattaa hakea parempia työpaikkoja. Työstä toiseen siirtyvä valitaan usein mieluummin tehtävään kuin kokonaan työtön. Palkkatukipaikan saaminen onnistuu parhaiten alkuvuodesta, kun määrärahoja on vielä runsaasti jäljellä.

Työkokeilut voivat Helsingin kaupungilla koostua myös kahdessa eri virastossa työskentelystä. Yleensä työkokeilussa voi olla yhdellä työnantajalla 6 kuukautta, mutta Helsinki on niin suuri työnantaja, että eri virastot katsotaan erillisiksi työnantajiksi. Yhteensä työtön voi olla työkokeilussa 12 kuukautta.

– Työkokeilun aikana henkilö saa työmarkkinatukea sekä 9 euroa ylläpitokorvausta päivää kohti. Työkokeiluun ei sisälly matkalippua, toisin kuin kuntouttavassa työtoiminnassa. Sosiaalitoimisto voi kuitenkin matkalipun harkinnanvaraisesti silloinkin kustantaa.

Kuntouttavaa työtoimintaa erilaisissa työpajoissa

Kuntouttava työtoiminta oli aluksi sosiaalipoliittinen toimenpide, jota tarjottiin pitkään työelämästä poissa olleille. Sopimus oli kolmen kuukauden mittainen ja sen saattoi halutessaan keskeyttää ilman taloudellisia sanktioita.

– Työ- ja elinkeinoministeriössä haluttiin tehdä kuntouttavasta työtoiminnasta työvoimapoliittinen toimenpide sanktioineen. Me Helsingin sosiaalivirastossa vastustimme muutosta, mutta hävisimme lopulta väännön.

– Tarkoituksena on katkaista työttömyys ja saada ihmiset mukaan aktiviteetteihin. Kuntouttavassa työtoiminnassa voi työskennellä 1–4 päivää viikossa. Kuntoutus kasvattaa uskoa itseensä ja taitoihinsa. Jakson jälkeen voidaan jälleen arvioida omaa työkykyä ja miettiä jatkoa.

1423659689021_1_large

Kuva Uusix-pajalta vuodelta 2014. (www.u6.fi)

Lakisääteisessä kuntouttavassa työtoiminnassa on Helsingissä vuosittain 1800 työtöntä. Suurimpia toimipisteitä ovat Uusix-verstaiden Kyläsaari 300 paikalla ja Suvilahti 120 paikalla. Uusixilla on kaikkiaan 20 työpajaa, joissa voi tehdä monenlaisia kädentöitä penkkien ja fillarien korjaamisesta pintakäsittelyihin ja tekstiilitöihin.

Kaupunki lisäksi ostaa kuntouttavan työtoiminnan paikkoja erilaisilta järjestöiltä. Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja on myös useissa eri yhdistyksissä ja seurakunnissa – niitä on esimerkiksi Myllypuron ruokajakelussa.

Sosiaalihuoltolain mukaisesta työtoiminnasta kerrotaan 27 e ja 27 d –kohdissa. Kyse on Uusimäen mukaan henkilöistä, jotka ovat alle 65-vuotiaita ja työkyvyttömyyseläkkeellä tai toimeentulotuen saajia. Heillä voi olla lääkärin toteama vika, vamma tai sairaus tai heillä voi olla mielenterveys- tai päihdeongelmia. Kriteerinä voi myös olla pitkä poissaolo työelämästä.

Sosiaalihuoltolain mukaisia työtoimintapaikkoja on 250–300. Nämä paikat räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.  Vastineeksi he saavat 6 euron vuorokausikorvauksen, ruoan ja matkalipun. Tavoitteena on parantaa tai ylläpitää asiakkaan työ- ja toimintakykyä.

– Ihmiset haluavat tuntea olevansa hyödyksi. Samalla sosiaalisuus lisääntyy.

Työkyky ja terveydentila on hyvä selvittää

Työkykyselvitys on olennainen toimi, jotta ihmiset ohjautuvat oikeisiin palveluihin. Kaikilla ei ole tarvetta kuntouttavaan työtoimintaan, vaan työkyky voi olla työttömyydestä huolimatta ennallaan. Selvitys tehdään 18–63-vuotiaille lääketieteellisin perustein.

Toinen asia, josta on hyvä huolehtia, on työttömien ilmainen terveystarkastus. Kun se otettiin valtakunnallisesti käyttöön, huomattiin pitkäaikaistyöttömillä paljon sairauksia, joita ei ollut aiemmin huomioitu. Kun työttömät saavat terveyspalveluja, heidänkin elämänlaatunsa ja työkykynsä kohenee.

Oma lukunsa ovat henkilöt, jotka kaupungin erikoislääkärit ovat arvioineet työkyvyttömiksi, mutta Kelan asiantuntijat väittävät toisin. Tällaisia väliinputoajia on Uusimäen mukaan paljon. He eivät kelpaa työmarkkinoille eikä Kela suostu maksamaan heille työkyvyttömyyseläkettä.

– Monesti näillä ihmisillä on somaattisia sairauksia. Vuodesta toiseen he anovat turhaan uutta päätöstä.  Tässä kuten monessa muussakin asiassa pitäisi ottaa järki mukaan – työpaikat kuuluvat työkykyisille.

Työelämää pyöritetään yhä paljon ylitöillä. Tämäkin kaipaisi Uusimäen mielestä järkeistämistä. Silloin pitäisi rohkeasti palkata lisää väkeä.

Ari Uusimäki puhui Helsingin kaupungin työllistämistoimista HeTyn maanantaivieraana 26. helmikuuta.

Työttömyys ja ulosotto puhuttivat HeTyn vierailulla eduskunnassa

eduskunta_retki_1

Eduskunnan istuntosalia hetyläiset pääsivät tarkastelemaan lehteriltä.

Hetyläisillä oli tilaisuus tutustua juuri remontoituun Eduskuntataloon ja tavata samalla kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd.). Taavitsainen on jo tuttu monelle työttömälle.  Hän on Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja ja tekee sekä eduskunnassa että kaupunginvaltuustossa työtä edistääkseen työllisyyttä, parantaakseen pieni- ja keskituloisten palkan- ja eläkkeensaajien, yksinyrittäjien, opiskelijoiden, lapsiperheiden, vanhusten ja vammaisten arkea sekä kehittääkseen julkisia palveluita.

Tilaisuus alkoi turvatarkastuksella ja meitä oli vastassa eduskunnan opas. Hän kertoi lyhyesti talon historiasta. Vuonna 1924 järjestettiin kilpailu eduskuntatalon sijainnista. Paikaksi valittiin Arkadianmäki  Etu-Töölössä. Seuraavana vuonna järjestettiin eduskuntatalon suunnittelukilpailu, jossa voiton vei arkkitehtitoimisto Borg-Sirén-Åberg ehdotuksellaan Oratoribus. Kilpailuehdotuksen varsinaisesti laatinut arkkitehti sai lopullisen suunnittelutyön hoidettavakseen. Talon rakennustyöt aloitettiin 1926 ja se valmistui vuonna 1931. Käyttöön Eduskuntatalo vihittiin 7. maaliskuuta 1931.

eduskunta_retki_3

Eduskunnan valtiosalin juhlavuutta.

Hetyläiset pääsivät kokeilemaan kuuluisia hissejä. Ensimmäisenä pääsimme upeaan valtiosaliin. Valtiosalissa eduskunnan puhemies vastaanottaa vierailevat ulkomaiset valtionpäämiehet. Siellä järjestetään valtiopäivien avajaisten ja vaalikauden päättäjäisten kahvitilaisuudet.

Salin lattia on ruotsalaista Kolmårdenin ja italialaista Carraran marmoria. Ovilla on korkeutta kuusi metriä ja painoa noin 500 kiloa. Niiden yllä olevat yhdeksän Gunnar Finnen suunnittelemaa kullattua heraldista ruusua edustavat Suomen historiallisia maakuntia.

Seuraava kohde olikin kuuluisa istuntosali. Istuntosalissa eduskunta pitää täysistuntonsa. Sali on muodoltaan pyöreä, halkaisijaltaan 25 metriä ja korkeudeltaan 24 metriä. Lähes koko rakennuksen läpi pystysuunnassa ulottuva sali saa luonnonvalon pyöreästä lanternimaisesta kattoikkunasta.

eduskunta_retki_2

Hetyläiset vierailivat eduskunnassa 22. helmikuuta.

Kierroksen lopussa kansanedustaja Taavitsainen tarjosi meille pullakahvit ja kertoi viikon aikataulustaan. Ajankohtaisena asiana hän kertoi, että hän ja Maria Tolppanen (sd.) ovat perustaneet eduskuntaan Ulosottoon joutuneiden tukijat eduskunnassa -ryhmän. He haluavat parantaa ulosottoon joutuneiden asemaa ja helpottaa heidän elämäänsä. Tilapäinen rahapula, sairastuminen taikka työttömyys eivät saa johtaa elinikäiseen velkavankeuteen. (SW)

Whittakeria, Vesalaa ja Gagaa kuunneltiin HeTyn levyraadissa

LR

Levyraadissa kuunneltiin ensimmäisellä kerralla osallistujien vapaasti valitsemia kappaleita. Tarjolla oli monipuolinen kattaus eri aikojen ja tyylisuuntien musiikkia.

Musiikki herättää tunteita. Puolesta tai vastaan. Toisinaan välinpitämättömyyttä ja yhdentekeväisyyttä, jotka nekin kuvaavat ajatusmaailmaamme. Musiikki voi olla itsessään elämys. Se voi myös olla osa isompaa kokonaisuutta, ajatellaan vaikkapa elokuvia, teatteriesityksiä ja performansseja.

Jokainen meistä tietää ja tuntee musiikin voiman. Se auttaa irtautumaan arjen huolista; silloin kokemus on yleensä myönteinen. Se voi myös aiheuttaa ärtymystä ja kielteisiä tunteita – esimerkiksi silloin, kun se tulee vastoin tahtoamme naapuriasunnosta seinän takaa tai on viraston puhelinlinjalla loputtomalta tuntuvana odotusmusiikkina. Musiikkiin liittyy usein muistoja ja siksi miellämme tietyt artistit ja kappaleet läheisiksi.

VESALA PROMO

Vesalan kappale jakoi raadin mielipiteet. Monet pitävät tiukasti suomalaisten arjessa ja ongelmissa pitäytyvistä sanoituksista. Joillekin laulut ovat liian ahdistavia. Kuva: Juha Mustonen.

Näitä tunteita hyödynnetään Metropolia Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden vetämissä kokoontumisissa HeTyssä. Ensimmäisellä kerralla opiskelijat järjestivät levyraadin. Kukin osallistuja valitsi yhden kappaleen listalle, ja ne arvioitiin yhdessä.

Listasta tuli monipuolinen ja mielenkiintoinen. Sille nousivat Roger Whittaker, Otis Redding, Vesala, ZZ Top, The Blackwater Fever, Jarkko Ahola, Tony Bennett & Lady Gaga, Pink Floyd sekä Lisa Nilsson & Aki Sirkesalo.

Arvioissa mietittiin esimerkiksi laulajan historiaa ja ammattitaitoa, biisin sopivuutta artistille, tyylisuunnan purevuutta ja sanoitusten ajankohtaisuutta.

Nilssonin ja Sirkesalon kaksikielinen duetto sai runsaasti sympatioita, samoin konkarilaulaja Whittakerin haikeaa lähtöä kuvaava kappale. Gagan ja Bennettin yhteinen big band –biisi oli monille yllätys – onhan laulajillakin lähes 60 vuotta ikäeroa. Vesala jakoi mielipiteitä. Toiset pitävät sanoitusten realismista, joillekin laulujen synkkyys on liikaa.

Laulut herättivät muistoja nuoruudesta ja palauttivat mieleen lapsuuskodin musiikkivalinnat. Kommenteissa sivuttiin niin baaritunnelmia kuin konserttikokemuksia. Kuulijat heittäytyivät levyraatiin hienosti mukaan, vaikka artisti tai kappale olisi ollut tuntemattomampi

Lady_Gaga_&_Tony_Bennett_(17172379719)_pienempi

Tony Bennett ja Lady Gaga. Kuva: Sarah Ackerman.

Metropolian sosiaalialan opiskelijoiden vetämänä pidetään kaikkiaan viisi ohjauskertaa.

– Tavoitteena on luoda narratiivista elämäkertatyöskentelyä. Sen kautta saamme ryhmäläiset pohtimaan ja sanoittamaan omaa tarinaansa. Ohjattava kertoo tarinansa ja ohjaaja esittää vaihtoehtoisia huomioita. Niiden avulla ohjattava voi nähdä itsensä eri lailla. Ohjattava saa positiivisista huomioista voimaa mahdollisiin vaikeisiin aikoihin, muotoilevat opiskelijat Jon Tikander, Eetu Tiainen ja Juuso Frilander.

Ensimmäinen tapaaminen sujui levyraadin merkeissä, ja musiikki on mukana ainakin osittain tulevissa kokoontumisissa.

– Kappaleiden on tarkoitus herättää muistoja kuulijassa. Ajatuksia ja tuntemuksia jakamalla lisätään osallisuutta ja sosiaalisuutta. Myönteisten kokemusten jakaminen lisää osaltaan hyvän olon tunnetta ja on voimaannuttavaa, opiskelijat sanovat.

Seuraavat neljä tapaamista toteutetaan Metropolian opiskelijoiden opintosuunnitelman mukaisesti. Levyraati osoittautui niin suosituksi, että sitä jatketaan Maali-hankkeen osana myöhemminkin. (HM)

Pandat, Ekberg ja taitoluistelu HeTyn uutisryhmän puheenaiheina

uutiset_uutisryhmä_ekberg

Perinteikkään Ekbergin myymälä koki melkoisen muodonmuutoksen juuri valmistuneessa remontissa. Monet kanta-asiakkaat ovat kauhistelleet, miten historiallinen, tunnelmallinen myymälä on muutettu moderniksi liiketilaksi vanhaa säästämättä. (Kuvassa Ekbergin kahvila. Kuva: Wikipedia)

Etelä-Korean talviolympialaiset, Ekbergin myymälän interiöörin tuhoaminen, Ähtärin pandat, Trumpin kansallispuistojen kaivossuunnitelmat. Nämä ja joukko muita aiheita nousi keskusteluihin Maali-hankkeen uutisryhmän maanantaitapaamisessa HeTyssä. Ryhmässä oli vetäjä David Leen lisäksi mukana kuusi ajankohtaisten asioiden keskustelijaa.

Uutisryhmän tapaamiset aloitetaan leppoisasti tulijoiden kuulumisista. Niitä voi kertoa, jos haluaa. David kertoi siivonneensa lauantaina. Hän oli saanut uudet naapurit ja katseli viikonloppuna etenkin taitoluistelua. Luistelijakaunottarien lumoissa oli myös George, joka ei malttanut jättää tv-ruutua kuin pikkutunneilla.

Sari tutustui Sinebrychoffin museoon ja kokeili itämaista tanssia. Kirsi oli käynyt Kulttuuritalon Tonefest-tapahtumassa ja pääsi juttusille Ile Kallion, Erja Lyytisen ja Juha Torvisen kanssa. Brandon perehtyi viikonloppuna paperianimaatioihin. George vietti viikonlopun Lappeenrannassa ja tapasi Venäjältä tulleita ystäviään. Anne ja Meeri käyttivät vapaat rentoutumiseen. Molempien tekemisiin liittyivät koirat; Anne ulkoilutti ”terapiakoiraansa” ja Meeri trimmasi lemmikkejään.

uutinen_uutisryhmä_panda

Uutisryhmässä keskustellaan niin henkilökohtaisista kuulumisista kuin ajankohtaisista asioista. Yksi viime aikojen puheenaiheista on ollut pandakaksikon vuokraaminen Kiinasta Ähtärin eläinpuistoon. Uutinen herätti ryhmässä pohdiskelua pandojen koosta ja eläinten olosuhteista Ähtärissä. Kuvan panda ei liity juttuun. (Kuva: Wikipedia)

Maailma seuraa mielenkiinnolla, sallivatko jenkit kaivostoiminnan kansallispuistoissaan, kuten presidentti Donald Trump on kaavaillut. Vastakkain ovat ympäristön suojeleminen ja talous työpaikkoineen. Anne muistutti, että Suomessakin on saatu kaivoksilla tuhoa aikaan. Ihmeellisesti Suomi on päästänyt ulkomaiset yritykset möyrimään maaperässään. Isäntämaa ei saa silloin maksimaalista hyötyä. Globaalisuus on olennainen osa nykypäivää.

Uutisissa on seurattu myös kiinalaispandojen kotoutumista Suomeen. Pyry ja Lumi ovat asettuneet Ähtärin eläinpuistoon. Monet odottavat pääsevänsä katsomaan karvatassuja; karanteeni jatkuu 17. helmikuuta asti. Uutisryhmässä pandaa googletettiin heti ja jäsenille selvisi, että pandat ovat selvästi suomalaiskarhuja pienempiä, aikuisina pyöreästi sadan kilon painoisia.

Suomalaiskarhut ovat tyypillisesti lähempänä 200 kiloa – suurin luonnonvarainen karhu on painanut 373 kiloa. Esiin nousi myös Kuusamon suurpetokeskus ja ”karhuemo” Sulo Karjalainen, jonka karhukatras on saanut maailmanlaajuista mainetta televisio-ohjelmissa. Juuso-karhun taidetta on jopa myyty huutokaupoissa. (dokumentti Ylen Elävässä arkistossa: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/09/28/karhuemo-sulo-karjalainen)

Ryhmäläisten muistissa oli aiempia retkiä Ähtäriin. Joku oli kokenut aitauksessa 1990-luvulla ympyrää kiertäneet sudet ahdistuneiksi ja jopa häiriintyneiksi. Uutisryhmässä mietittiin, että ehkä tilat ovat tänä päivänä suuremmat ja eläinten viihtyvyys parempi.

Ekbergin myymälän sisustuksen tuhoaminen saneerauksessa aiheutti monessa närää. Ihmetystä herätti, miksei Museovirasto ole listannut Ekbergiä suojeltaviin kohteisiin. Kömmähdyksen vuoksi 1900-luvun alusta oleva ainutlaatuinen kauppamiljöö on nyt tuhottu ja tilalle on tehty moderni liiketila.

uutiset_uutisryhmä_HeTy_David_Lee

– Yksi uutisryhmän rikkauksista on se, että saamme tietoa eri kulttuureista tulevien kotimaan asioista. Samat uutiset eivät välttämättä nouse meillä tiedotusvälineisiin, pohtii David Lee. (Kuva: Antti Mutta)

HeTyn uutisryhmä sai alkunsa vuonna 2015 Metropolian opiskelijoiden projektista. David Leen mukaan nykyinen toiminta on rennompaa, mutta noudattaa samoja periaatteita. Uutisryhmässä sivutaan maailman asioita ja kerrotaan mielipiteitä puolesta tai vastaan.

-Keskustelut ovat hyvin opettavaisia. Mukana on ollut maahanmuuttajia, jotka ovat kertoneet oman kulttuurinsa puheenaiheista. Ne eivät välttämättä nouse esiin meidän medioissamme. Tällaiset hetket ovat hyvin valaisevia, Lee sanoo.

Välillä tulijat kertovat omakohtaisia kokemuksiaan eri aiheista, ja osa muisteluista on hyvin koskettavia. Henkilökohtaisiin tarinoihin ei silti tarvitse mennä – tarvittaessa pontta keskusteluihin haetaan lehtiä ja älypuhelimen uutissovelluksia selaamalla.

-Kaikki mukaan avoimin mielin. Juteltavaa varmasti riittää, Lee kannustaa. (HM)

Uutisryhmä maanantaisin klo 1011 Helsingin Työkanava HeTy ry:n tiloissa (Katajanokanlaituri 4, K6, 2. krs). Lisätiedot: david.lee@hety.fi, 045 694 3060.

Pekka Tiainen: Aktiivimallissa ihminen ei saa menettää työttömyysturvaa

VTT Pekka Tiainen painottaa oikeutta työhön: Aktiivimallissa ihminen ei saa menettää työttömyysturvaa,  vaikka palveluita tai töitä ei olisi tarjolla, työllisyystoimia lisättävä.

aktiivimalli_ja_tanskan_malli_alkup-38

– Suomen aktiivimallissa olennaista on se, ettei ihminen saa menettää työttömyysturvaa, vaikka palveluita tai työtä ei olisi tarjolla. Eduskunnan ponsi lakia säädettäessä perustelee tätä. Perustuslaissa on oikeus työhön. Tätä näkökulmaa on tarpeen painottaa. Kyseistä lakiesitystä ei käytetty eduskunnan perustuslakivaliokunnassa valmisteluvaiheessa, Pekka Tiainen huomauttaa.

Suomessa työttömiin kohdistettu aktiivimalli on epäoikeudenmukainen, kielteinen ja kaukana Tanskan aktiivimallista, jonka on sanottu olevan uuden lain esikuvana. Näin voisi tiivistää työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen Pekka Tiaisen (VTT) keskeiset ajatukset, joita hän selvitti Helsingin Työkanava HeTyn viikkovieraana maanantaina.

Tiainen on alansa asiantuntija ja hänellä on vertailussa mukana ajankohtaiset tiedot niin Suomesta kuin lukuisista muista Euroopan maista. Vertailupohjaa löytyy myös OECD:n julkaisemista tilastoista. Niiden pohjalta Tiainen osaa visioida myös mahdollisia tulevia ratkaisuja.

Suomen taloudella menee nyt suhteellisen hyvin ja tuotanto on saavuttamassa alamäen jälkeen vuoden 2008 tason yli kolmen prosentin kasvulla. Tästäkään Tiainen ei anna kaikkea kunniaa hallitustoimille – kasvuun on vaikuttanut voimakkaasti maailmanmarkkinat. Myönteistä on, että kasvu mitä ilmeisimmin jatkuu ja se kohentaa myös työllisyyttä.

Tanskan aktiivimalli on kannustavampi

Tiaisen mukaan työllisyystoimenpiteiden määrä on Suomessa merkittävästi laskenut edellisen laman lukemista. Laskua on ollut kaikilla sektoreilla: yrityksiin työllistämisessä, kunnallisessa työllistämistuessa, valtion työllistämistyötehtävissä ja muussa työllistämisessä.

Tanskassa rahaa käytetään työllistämistoimiin selvästi enemmän kuin Suomessa. Aktiiviseen työvoimapolitiikkaan Tanska käyttää 2,05 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun Suomessa luku on 1. Suomen pitäisi käyttää työvoimapolitiikkaan 2,4 miljardia enemmän kuin nyt, jotta olisimme samassa suhteessa Tanskan kanssa.

Ansiopäivärahan kesto on Tanskassa 2 vuotta eli 730 päivää (maksimi 3 vuotta), Suomessa 300-500 päivää. Suomessa ansiopäivärahan kestoa puristetaan jatkuvasti alaspäin eli erkanemme Tanskan mallista. Tanskassa ansiosidonnainen korvaus työttömälle on keskimäärin 1800 e/kk. Suomessa se on vähemmän.

Tanskan malli on tehokkaampi; siellä työttömyysaste (11/2017) on 5,6 prosenttia, Suomessa 8,4. Yli vuoden työttömänä olleita on koko määrästä Tanskassa 23 prosenttia, Suomessa 29 prosenttia.

aktiivimalli_ja_tanskan_malli_alkup-19

– Tanskan aktiivimallissa työttömyysturva on parempi kuin Suomessa. Ansiopäivärahat ovat korkeammat, rahaa käytetään työllisyyden hoitoon selvästi enemmän. Työttömyys on alempi, samoin pitkäaikaistyöttömyys, vertaa työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen.

Työttömyyskassoihin kuuluu Suomessa noin 40 prosenttia työttömistä. Osuus on laskenut selvästi vuosikymmenen aikana. Tämä merkitsee myös pienempiä päivärahoja. Entistä useampi työtön putoaa työttömyyspäivärahojen ulkopuolelle; näin tapahtuu työttömien keskimääräistä köyhtymistä.

Suomessa tehdään keskimäärin 1653 työtuntia vuodessa, Tanskassa 1410 vuoden 2016 luvuin. Ero on noin 250 tuntia. Siitä suuri osa johtuu siitä, että Tanskassa tehdään enemmän osa-aikatyötä.  Työn puutteesta johtuvan osa-aikatyön osuus osa-aikatyöstä on suunnilleen sama. Tiainen vertaa tilannetta Kreikkaan, jossa tehdään 2000 työtuntia vuodessa. Työt painottuvat miehille, naiset ovat kotona. Työttömiä on paljon ja erot kärjistyvät.

–  Jos haemme työelämän tasa-arvoa, meidän tulisi ottaa esimerkkiä maista, joissa työaika on keskimäärin lyhyempi. Silloin työllisyysaste on korkeampi. Näissä maissa osa-aikaisten osuus on suurempi. Se ei kuitenkaan saisi johtua työn puutteesta vaan sen pitäisi olla vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa. Laskelmieni mukaan Suomessa olisi täystyöllisyys, jos lyhyempää työaikaa tekeviä olisi nykyisen 15 prosentin sijasta 30 prosenttia, Tiainen pohtii.

TE-toimistoissa virkailijat ovat ylityöllistettyjä

Suomen aktiivimallissa työntekijän on 65 maksupäivän aikana oltava töissä 18 tuntia tai viisi päivää työllistämistä edistävissä palveluissa tai hänen on ansaittava yrittäjänä vähintään 241 euroa. Ehtoja on myös lisää koskien lähinnä pidempää vertailujaksoa ja työvelvoitteen täyttämistä sinä aikana. Suomen työmarkkinatuen sijaan Tanskassa on työttömien toimeentulotuki. Sitä saavien pitää työskennellä normaaleissa töissä 225 tuntia 12 kuukauden aikana. Ansiopäivärahalla olevien on työskenneltävä 148 tuntia 4 kuukauden aikana. Lisäksi tulee osallistua sen jälkeen palveluihin. Tanska kuitenkin järjestää työtä ja palveluita olennaisesti enemmän. Tanskassa osataan palkita: tunnin työskentelystä saa kaksi tuntia lisää ansiopäivärahan kestoon.

–  Haastatteluja tanskalaiset järjestävät 9 kertaa 6 kuukauden aikana, sitten 3 kuukauden välein. Suomessa ne ovat jälkimmäisen luvun mukaan. Akateemisesti koulutettuja on otettava vastaan työtä mistä päin Tanskaa vaan, jos työmatka edestakaisin jää maksimissaan neljään tuntiin. Suomessa raja on kolme tuntia per suunta.

aktiivimalli_ja_tanskan_malli_alkup-34

Suomessa on yhtä työvoimahallinnon virkailijaa kohti Pekka Tiaisen mukaan 117 työtöntä työnhakijaa. Tanskassa luku on 30.  Virkailijat eivät kykene tekemään sitä työnvälitystehtävää, mikä heille kuuluisi.

Tanskassa on job centereitä, joihin on yhdistetty kaikki eri palvelut. Niitä Tiainen ehdottaa Suomeenkin.

–  Job centereistä ei pelkästään haeta työttömyysturvaa, vaan niissä on monipuolisia työvoimapalveluja. Tietokoneilla voi hakea paikkoja, niissä voi jutella toisten kanssa ja tavata työnantajia.

Tiainen peräänkuuluttaa eri keinojen yhdistämistä. Olennaista on, että työttömät eivät menetä työttömyysturvaa vaikkei olisi työtä eikä palveluita, vaan avataan mahdollisuuksia päästä irti työttömyydestä. Hänen mielestään aktiivimallia on muutettava ja työllisyyden korjaamiseen tarkoitettua rahoitusta lisättävä. Kyse on pitkäjänteisestä työstä, joka jatkuu myös seuraavaan hallituskauteen.

Ulosottoon tuli kevennyksiä

Kuulijoita kiinnostivat myös ulosottoon liittyvät uudistukset. Tiainen kertoi, että helmikuun alusta alkaen vähintään vuoden ajan työttömyysetuutta saaneet ulosottovelalliset ovat oikeutettuja enintään kuuden kuukauden lykkäykseen palkan ulosmittauksesta, kun aiemmin raja oli neljä kuukautta. Tämä on oikeus tuloihin jotka jäävät alle kaksi kertaa suojaosuuden eli 1554,60 euroa alittaviin tuloihin. Tuloissa siitä ylöspäin jää ulosottomiehen harkinta, mikä ei ole hyvä asia.

Muutos  silti kannustaa työn vastaanottoon. Ulosoton 772,30 euron kuukausittaiseen suojaosuuteen ei kuitenkaan ole tulossa muutoksia – vaikka se on Tiaisen mukaan jäänyt jälkeen kaikista indekseistä.

– Tarvittaisiin tuntuva tasokorotus joka voisi olla suurempi ulosoton pitkittyessä.

aktiivimalli_ja_tanskan_malli_alkup-24

–  Työllisyys on mielestäni aina ykkösasia. Jos se on yhteiskunnassa kunnossa, myös verot, tulojako ja muut asiat ovat mallillaan. Suomessa on leikattu sekä hyvinä että huonoina aikoina ja toimenpiteet menevät yhä leikkaavampaan suuntaan. Se on myös eriarvoistavaa – pienituloiset menettävät, paremmin toimeentulevat hyötyvät, pohtii Pekka Tiainen.

Asia koskettaa suurta joukkoa suomalaisista. Vuoden aikana Suomessa on ulosotossa lähes 550 000 henkilöä (2016). Elämää vaikeuttavia ja luottokorttien ja lainojen irtisanomisia aiheuttavia pääasiassa ulosoton teettämiä luottohäiriömerkintöjä on 440 000:lla. Luvuista luonnollisia henkilöitä on noin 90 prosenttia, muut ovat yhdistyksiä tai muita tahoja. Ulosoton kokonaissumma on noin 4,2 miljardia euroa ja vuotuinen ulosoton määrä 1,1 miljardia euroa. Ulosottoasioiden määrä on noin 4,3 miljoonaa.

–  Oikeuslaitos valittaa resurssipulaa ja tuomarit eivät ehdi käsitellä asioita juuri lainkaan. Työstä vain noin prosentti on aitoa oikeuksien ratkaisemista ja loput sakkoja, velka-asioita tai vastaavia. Nykyinen oikeusjärjestelmä on kestämättömässä tilassa, Tiainen sanoo.

– Jos työtuloja vapautettaisiin ulosotosta, se nostaisi työllisyyttä paljon ja poistaisi harmaata taloutta. Se maksaisi itsensä takaisin.

Pitkäaikaistyöttömyyttä ei ratkaista ajamalla ihmiset lisääntyvään köyhyyteen vaan tuomalla heidät työelämään.

–  Se ei tapahdu pakottamalla vaan tarjoamalla lisää vaihtoehtoja. Siihen tarvitaan resursseja ja määrärahoja, Tiainen tiivistää. (HM)

Autismisäätiö tukee asiakkaitaan työllistymisessä

autismisäätiö

Työhönvalmentaja Sari Kautto-Tasa kertoi Autismisäätiön toiminnasta hetyläisille perjantairetkellä.

Suomessa on 80 000 autismin kirjolla olevaa henkilöä. Autismisäätiö tarjoaa yksilöllisiä ja monipuolisia palveluja nuorille ja aikuisille, joilla on jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä, kuten autismi, Asperger, ADD, ADHD, Tourette tai piirteitä näistä.

–  Autismin kirjoa henkilöillä voi olla sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen pulmia, sopeutumisvaikeuksia koulussa tai töissä, kesken jääneitä opintoja tai lyhyitä, katkenneita työsuhteita. Heillä voi olla vaikeuksia arkisten asioiden kanssa. Joillakin asiakkailla saattaa olla vaikeuksia pitkäjänteisessä ja tavoitteen mukaisessa työskentelyssä – se voi näkyä esimerkiksi keskeytyneinä opintoina tai työsuhteina, mainitsee vastaava työhönvalmentaja Sari Kautto-Tasa Autismisäätiöstä.

Säätiö tukee monin eri tavoin asiakkaidensa työllistymistä. Tarjolla on työhönvalmennusta TE-palvelujen kautta, ammatillista kuntoutusta Kelan kautta ja kuntouttavaa työtoimintaa Helsingin TYP:n kautta. Sosiaalitoimi voi ohjata asiakkaita työ- tai opiskeluvalmennukseen. Autismisäätiön kautta on mahdollisuus myös neuropsykologiseen työkykyarviointiin.

Autismin kirjon henkilöistä 75- 90 prosenttia ei ole työelämässä ja työllistyminen on heille vaikeaa.

– Valmennuksen ja kuntoutuksen avulla pyrimme löytämään heille sopivia ratkaisuja työllistymiseen. Vuonna 2017 Autismisäätiön TE-palveluiden työhönvalmennuksen asiakkaista yli puolet sijoittui avoimille työmarkkinoille, välityömarkkinoille, työkokeiluihin tai opintoihin.

Autismisäätiöllä on asiakkaita kaikista ikäryhmistä – niin juuri täysi-ikäiseksi tulleita kuin eläkeiän kynnyksellä olevia. Heille on tarjolla työllistymispalvelujen lisäksi työ- ja päivätoimintaa, erilaisia asumispalveluita sekä terveydenhuollon palveluita.

–  Nykytrendinä on, että lähes kaikissa työpaikkailmoituksissa korostetaan sosiaalisia taitoja, ja se usein aiheuttaa vaikeuksia asiakkaillemme. Työnantajat pyrkivät palkkaamaan hyviä tiimityöskentelijöitä, vaikka pienempikin sosiaalisuus riittäisi työtehtävien tekemiseen, Kautto-Tasa miettii.

Vallilassa sijaitseva Autismisäätiö oli HeTyn perjantain retkikohteena 19. tammikuuta. Kautto-Tasa kertoi Autismisäätiön taustasta ja työllistymistä tukevista palveluista. Vuonna 1998 perustetulla Autismisäätiöllä on noin 300 työntekijää ja noin 1800 palvelunkäyttäjää. (HM)

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa haetaan tuloksia omien voimavarojen avulla

olgaruoho_w

Asiakkaan voimavarojen havainnoiminen ja toivotun elämänmuutoksen tutkiminen ovat keskeisiä toimia ratkaisukeskeisessä valmennuksessa, jota Olga Ruoho tarjoaa HeTyssä. Kyse on asiakaskeskeisestä, psykologisesta hoitomuodosta.

Keskustelu, vuorovaikutus ja tulevaisuussuuntautuneisuus ovat pääosassa. Valmentaja keskustelee asiakkaan kanssa tärkeistä aiheista. He muodostavat yhdessä hoivatiimin, joka työstää asiakkaan tilannetta.

– Vuorovaikutuksessa avautuu uusia näkökulmia, joita asiakas ei välttämättä yksin huomaisi. Niiden myötä syntyy uutta ymmärtämystä ja mahdollisuuksia, Ruoho muotoilee.

Menneisyydestä puhutaan ratkaisukeskeisessä valmennuksessa vain sen verran, mikä on tarpeellista. Hoito painottuu tulevaisuuden kehittämiseen.

Toinen nimitys hoitomuodolle on voimavarakeskeinen valmennus. Ruohon mukaan menetelmän suosio on maailmalla kasvussa sen selkeyden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vuoksi.

– Ratkaisukeskeistä valmennusta käytetään laajasti osana erilaisia kuntoutusohjelmia ja kriisiapua, sovinnoissa ja fasilitoinnissa, lastenkasvatuksessa, perheterapiassa sekä erillisenä psykoterapiamuotona. Yritysmaailmassa valmennuksen avulla luodaan yhteishenkeä, kasvatetaan motivaatiota sekä lisätään työhyvinvointia, kertoo Ruoho.

Jokainen asiakaskohtaaminen on yksilöllinen, siksi session etenemistä tietyn kaavan mukaan ei voida ennustaa. Joskus hoito vaatii useita kertoja, toisinaan yksikin kerta riittää avaamaan näkökulmia.

– Voimme itse vaikuttaa siihen, minkälainen tulevaisuutemme on. Kun tietää tavoitteensa, siihen pääsee todennäköisemmin. Sama pätee omien voimavarojen ja kykyjen tiedostamiseen.

Ratkaisukeskeinen valmennus sopii henkilöille, jotka toivovat myönteistä muutosta johonkin tilanteeseen tai yleensä elämään. Valmennusta voi kokeilla, kun jokin asia askarruttaa, ahdistaa, pelottaa tai on muuten vaikeaa.  Se sopii myös haitallisten tapojen – esimerkiksi ylensyönnin tai tupakoinnin – muuttamiseen.

– Joku pelkää sosiaalisia tilanteita, toisella on univaikeuksia. Pitkä poissaolo työelämästä voi aiheuttaa ahdistusta. Joskus asiakkaat hakevat apua ongelmiinsa lasten kanssa, mainitsee Ruoho esimerkkitapauksia.

Ruoho on opiskellut ratkaisukeskeistä terapiaa BRIEF-keskuksessa Lontoossa ja valmistunut Helsingin Lyhytterapiainstituutista ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi. Opettajina ovat olleet muun muassa Ben Furman, Tapani Ahola, Timo Lounio ja joukko alan asiantuntijoita ulkomailta.

Ruoho on pitänyt valmennussessioita jo useita vuosia.  Hän on perehtynyt ratkaisukeskeisen terapian takana olevaan filosofiaan. Se sopii hänen maailmankuvaansa.

– Kehitän osaamistani jatkuvasti ja käytän siihen viidesosan työajastani. Koen menetelmän todella hyödylliseksi ja toivon, että muutkin voivat oppia sitä ja saada siitä hyötyä.

HeTyssä Ruoho tarjoaa mahdollisuutta kokeilla ratkaisukeskeistä valmennusta henkilökohtaisessa tapaamisessa. Ruoho on paikalla varaustilanteen mukaan. Yhden session pituus on noin 50 minuuttia. Palvelua on tarjolla suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. Tulijan ei tarvitse erikseen valmistautua tapaamiseen. Asiakas voi kuitenkin etukäteen pohtia, millaisia muutoksia hän haluaa elämäänsä. (HM)

Ratkaisukeskeistä valmennusta HeTyssä (Katajanokanlaituri 4, K6, 2. krs) tiistaisin 6.3. ja 13.3.  Valmennus on maksutonta HeTyn jäsenille ja vieraille. Ajanvaraukset olgaruoho@icloud.com tai tekstiviestinä 050 595 1338.

Sosiaali- ja talousongelmien kanssa ei pidä jäädä yksin

sosiaalineuvontaa

Perustoimeentuloturvan riittämättömyys, asumiskulujen korkeus ja työnsaannin vaikeus ovat sosiaali- ja talousneuvonnassa asiakkaiden keskeisimpiä ongelmia. Ihmiset ovat lisäksi huolissaan työkyvystään ja eriarvoisuudesta. Monilla murheita aiheuttavat ulosottovelat.

Näin listaa tämän päivän tilannetta Pauliina Peiponen, joka on työskennellyt sosiaalialalla yhteensä 15 vuoden ajan ja viimeksi 9,5 vuotta Helsingin sosiaalitoimistossa käsitellen muun muassa sosiaali- ja toimeentuloturva-asioita. Peiposella on lisäksi työkokemusta kuntoutusohjaajana. Koulutukseltaan hän on sosionomi.

Kynnys omista asioista puhumiseen on korkea. Peiposen mukaan voi olla paljon ihmisiä, jotka eivät uskalla tai kykene kysyä neuvoa toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä.

– Jos kohtaa ihmisen, jonka kanssa näistä asioista voi puhua, ratkaisut löytyvät helpommin. Aina kannattaa kysyä, siinä ei menetä mitään – päinvastoin, Peiponen korostaa.

Ihmiskohtaloiden moninaisuudella ei ole rajoja. Perushuolet ovat usein samat, mutta niiden lisäksi ihmisillä on henkilökohtaisia huolia. Elämäntilanne voi olla vaikea esimerkiksi asunnottomuuden, äärimmäisen niukan talouden tai työkyvyn alentumisen vuoksi. Päivästä toiseen selviytyminen voi olla suuri haaste.

Taloudellisen tilanteen selvittäminen lähtee ihan perusasioista eli tulojen ja menojen tarkastelusta. Silloin selviää, onko asiakas oikeutettu etuisuuksiin.

– Tietoa on tänä päivänä valtavasti ja ihmiselle voi helposti tulla tunne, ettei hän kykene hahmottamaan kokonaiskuvaa. Silloin asiantuntijoiden neuvot voivat olla tarpeen. Tietoa voi hakea muun muassa Kelasta, oman alueen sosiaalitoimistosta, seurakunnan diakonilta ja myös HeTystä, Peiponen neuvoo.

Monet kokevat yhteiskunnan byrokratian vain kasvavan. Peiposen ymmärtää heitä, mutta samalla lisää, että asioiden hoituminen vaatii tietynlaiset menettelytavat.

– Oikeus riittävän toimeentuloon sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon perustuu lakeihin ja se asettaa myös velvoitteet julkiselle vallalle.

Toisaalta asioiden hoitamisessa pyritään myös joustavuuteen – tästä ovat esimerkkeinä sähköiset hakemukset. Silloin asiointi ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Sähköisten järjestelmien käyttö ei ole kaikille helppoa. Joku voi kokea liitteiden ja tositteiden toimittamisen vaikeaksi.

– On valitettavaa, jos ihmiset kokevat syyllistämistä ja tuntevat, etteivät saa ymmärrystä omalle tilanteelleen. Ihmisten asemaa turvaavat sosiaali- ja terveydenhuollossa muun muassa perustuslain 6 § kansalaisten yhdenvertaisuudesta lain edessä sekä perustuslain 14 § asiakkaan oikeudesta osallistua itseään koskeviin päätöksiin. Toimiva yhteistyö viranomaisten kanssa on välttämätöntä, jotta asiat hoituvat lain tarkoittamalla tavalla, tähdentää Peiponen.

Peiponen kohtelee asiakkaita aina yksilöinä ja katsoo kokonaistilannetta. Jokaisen asia on yhtä tärkeä. Ohjaus ja neuvonta on helpottanut monen asiakkaan elämäntilannetta. On parempi kysyä kuin jäädä epätietoisuuteen.

Uutena palveluna Pauliina Peiponen tarjoaa sosiaali-, talous- ja velkaneuvontaa HeTyn tiloissa kerran viikossa. Asiakkaat voivat keskustella hänen kanssaan henkilökohtaisesti ongelmistaan.

– Tapaamiseen voi tulla matalalla kynnyksellä. Jos tulijoita on paljon, siirrymme ajanvaraukseen, Peiponen kertoo. (HM)

Pauliina Peiponen HeTyssä (Katajanokanlaituri 4, K6, 2. krs) keskiviikkoisin klo 10-13 (huom. pidempi palveluaika!). Jos keskiviikkoaamu ei sovi, voit sopia toisen tapaamisajan sähköpostitse sosiaalineuvonta@hety.fi. Sosiaali-, talous- ja velkaneuvontapalvelu on avoin kaikille kiinnostuneille (ei tarvitse olla HeTyn jäsen). Lisätiedot HeTyn toimisto: 045 874 8467.

Vanhat tietokoneet ja pelit herättävät muistoja

tietokonemuseo_pelihahmot

Tietokonepeleistä tuttuja hahmoja on esillä Jätkäsaaren museossa.

Jätkäsaaressa Verkkokauppa.comin rakennuksessa on museo, jossa muistot heräävät henkiin nuoremmaltakin katsojalta. Helsingin tietokonemuseo ja pelikonsolimuseo tarjoaa muisteltavaa alalta, jossa jo normaali kalenterivuosi on pitkä aika lukuisine uusine laitteineen.

tietokonemuseoretki_atari2600_ja_koneet

Tietokoneiden ja pelikonsolien ilme on muuttunut hurjasti vuosikymmenten aikana.

HeTy:n perjantairetkellä katsojat kokivat nostalgisia hetkiä laitteiden parissa. Tietokoneet, pelit ja oheislaitteet ovat toki vitriineissä, mutta jo pelkkä niiden näkeminen tuo mieleen omakohtaiset kokemukset. Commodore 64 on legenda, monet hankkivat perään pelikoneeksi Atari 520 ST:n. Spectravideo 328, AST PC 286, Apple Macintosh Classic… laitteiden kirjo on vajaassa neljässä vuosikymmenessä valtava. Oman lukunsa tarjoavat pleikkarit ja nintendot, joystickit, pelikasetit ja niin edelleen.

tietokonemuseoretki_spectrum

Sinclair ZX Spectrum -kotitietokoneen kehittäjä sir Clive Sinclair lyötiin ritariksi vuonna 1983.

Tietokoneiden ja –pelien kehittäminen on kovaa kilpailua. Suunnittelijat nousevat parhaimmillaan maailman rikkaimpien joukkoon. Ritareita voi olla paitsi peleissä, myös niiden suunnittelijoissa. Esimerkiksi kaikkien aikojen myydyimmän brittiläisen tietokonemallin Sinclair ZX Spectrumin kehittäjä sir Clive Sinclair lyötiin ansioistaan ritariksi.

Tietokonemuseo jakautuu Jätkäsaaressa kahteen aulatilaan. Esillä on yli 500 tietokoneisiin ja peleihin liittyvää esinettä. Koneet kuuluvat keräilijä Ari Tommiskan kokoelmaan. Hänen kokoelmastaan puuttuu yhä runsaasti laitteita ja oheistarvikkeita. Listaan voi perehtyä alla mainitussa linkissä.

tietokonemuseo_polygon

Harvinaisempi pelikonsoli Polycon PG-7 1970-luvun lopulta.

Kierroksen Jätkäsaaren museossa voi päättää vaikkapa rakennuksen katolle ilmavoimien MiG-21BIS – torjuntahävittäjää tutkien.

Lisätiedot: www.tietokonemuseo.net, Verkkokauppa.com, Tyynenmerenkatu 11, 4. ja 5. krs.

Päivän aihe yhdistyy mielikuviin kuvataideryhmän taideteoksissa

kuvataideryhmä_2_w

Brandonin työ syntyi Loma Roomassa -elokuvakortin herättämistä ajatuksista. Kirsi Kuronen seuraa työn viimeistelyä.

Loma Roomassa -elokuvan mustavalkoisesta mainospostikortista muovautuu Brandonin tulkitsemana värikäs näkymä. Sen huomiopisteitä ovat etualan polkupyörä, taustalla näkyvä suuri ikkuna ja osittain paperin reunassa näkyvä puu, joka vaikuttaa kokonaiskuvaan. Brandonin vahvasti kolmiulotteinen maalaus tekee vaikutuksen katsojiin.

Mistä oikein on kyse? Helsingin Työkanava HeTy:n kuvataideryhmän keskiviikkoisen kokoontumisen tuloksista. Osallistujien elämäntilanteista, mielialasta ja tunteista syntyy annettuihin aiheisiin yhdistettynä persoonallisia vesivärimaalauksia.

– Tämä on luovaa tekemistä kaikkia aisteja hyödyntäen. Moni sanoo, ettei osaa piirtää. Koulajoista voi olla ikäviä muistoja. Täällä jokainen on taiteilija. Piirtämisen sijasta maalaamme vesiväreillä isoille papereille. Kaikki halukkaat voivat tulla mukaan taustoista ja taidoista riippumatta, tähdentää ryhmän vetäjä, kuvataiteilija ja virikeohjaaja Kirsi Kuronen.

kuvataideryhmä_0_w

Kuvataiteilija Kirsi Kurosen tunneilla maalataan tunteet ulospäin näkyväksi maailmaksi. Vesiliukoiset värit ja suuret paperit yhdistyvät keskusteluihin, musiikkiin, mielikuviin ja runoihin.

Kuvataideryhmän kokoontumisiin voi tulla milloin vaan – jokaisella kerralla on oma teemansa.

– Kyse ei ole pikkutarkasta työstämisestä, vaan itsensä löytämisestä, tunnetiloista ja oivalluksista, korostaa Kuronen.

Kokoontumisen aluksi osallistujat keskustelevat lyhyesti, millä mielialalla kukin on tullut paikalle. Omia ajatuksiaan voi kertoa, jos haluaa. Tunti jatkuu mielen rauhoittamisella ja hengitysharjoituksilla. Joskus pieni venyttelykin voi olla paikallaan.

Kun luova työskentely alkaa, Kuronen laittaa taustalle hiljaista musiikkia. Brandon tarttuu määrätietoisesti väreihin ja pensseleihin ja siirtää mielikuvansa paperille. Anne toimii samalla tavalla. Hänellä innoituksen lähteenä on postikortti, jossa lentää kuumailmapalloja.

Kun työt ovat kuivuneet, ne teipataan seinälle osallistujien katsottavaksi. Tekijä voi kertoa työhön johtaneita ajatuksiaan ja muut voivat kommentoida, millaisena he näkevät maalauksen. Tuloksena on usein yllättäviäkin mielikuvia ja hedelmällisiä keskusteluja.

kuvataideryhmä_3_w

Annen teos sai ideansa kuumailmapalloista.

– Ilmapallot kuvaavat liikkumista ja kevyttä olotilaa. Pyöreä on parempi kuin kulmikas. Palloista tuli minulle mieleen Karate Kid -elokuva ja siinä tapahtuva auton vahaus pyörivine liikkeineen. Suunnitelma vähän vettyi, kun vesilasi kaatui paperille, nauraa Anne.

Työtä voi tulkita monella tavalla. Brandon näkee Annen työssä kosken pyörteineen. Jutun kirjoittajalle tulee mielikuva hurrikaaneista ja tornadoista.

Tuntien lopuksi Kuronen kaivaa repustaan pienen kirjasen ja lukee muutaman ajatuksen päivän saatteeksi.

Kuronen aloitti HeTyssä virikeohjaajana viime toukokuussa. Hän vetää kuvataideryhmiä lisäksi Arabian Olkkarissa, Sovinto ry:ssä sekä Tukikohta ry:ssä.

– Kielimuuria ei tunneilla ole. Osallistujina on ollut venäläisiä, somaleja, vietnamilaisia, kuuroja ja monia muitakin ryhmiä.

Monille syntyy kuvataiteen tekemisestä myönteisiä tuntemuksia. Omien ajatusten siirtäminen paperille ruokkii itsetuntoa. Kokemus tulee entistä rikkaammaksi, kun kuulee muiden näkemyksiä.

kuvataideryhmä_4_w

Vuoden ensimmäisessä kuvataideryhmän tapaamisessa innoittajina olivat vanhat postikortit.

– Joku voi kokea, ettei oma työ ole minkään arvoinen. Sitten hän hämmästyy kuullessaan, miten monenlaisia tulkintoja muut teoksesta tekevät. Töissä voidaan käsitellä myös kipeitä asioita. Se johtaa toisinaan syvällisiin keskusteluihin.

Kuronen saa itse hyvää mieltä tuntien vetämisestä. Ihmiset ovat iloisia ja näyttävät hienosti luovuutensa.

– Kun samat ihmiset tulevat tunneille uudelleen, se kertoo onnistumisesta. Rohkeasti vain mukaan, jokainen kykenee tekemään kuvataidetta, Kuronen painottaa.

Kuvataideryhmä kokoontuu HeTyn tiloissa (Katajanokanlaituri 4, K6, 2. krs) keskiviikkoisin klo 9.30-11.30. Vapaa pääsy. Muut kokoontumispaikat ja lisätiedot löytyvät oheisen linkin takaa.

kuvataideryhmä_5_w

Tunneilla syntyneet maalaukset teipataan lopuksi seinälle yhteistä katselua varten.