MEP Merja Kyllönen käsittelee köyhyyttä viikkotapaamisessa ma 17.9.

MerjaKyllönenPresidentiksi

Merja Kyllönen on toiminut europarlamentaarikkona vuodesta 2014. (kuva: Nick Tulinen)

MEP Merja Kyllönen: ”Työssä käyvän köyhyys: kun työlläkään ei pärjää”

Noususuhdanteessa ei ole onnistuttu vähentämään pitkäaikaistyöttömyyttä ja työssä käyvienkin köyhyys lisääntyy.

Pätkätyöt, 0-tuntisopimukset, mini-jobit, matalat palkat ja vastaavat nykyilmiöt luovat sosiaaliturvan ja työn yhteensovittamiselle uusia haasteita.

Tapahtuman järjestävät Köyhyyden vastaisen verkoston (EAPN-Fin) kansalaistoimintaryhmä, Helsingin Työkanava HeTy ry, Työttömien keskusjärjestö ry ja Kuka Kuuntelee Köyhää? –verkosto.

Europarlamentaarikko Merja Kyllönen (GUE/NGL) käsittelee köyhyyttä ma 17.9.2018 klo 13–15 Helsingin Työkanava HeTy ry:n koulutuskeskuksessa (Katajanokanlaituri 4, K6, 2. krs). Tilaisuus on ilmainen ja kaikille avoin. Kahvitarjoilu.

Isän näköinen -hanke esittäytyy 10.9. HeTyn viikkotapaamisessa

people-3120717_1920

Projektisuunnittelija Ismo Pitkänen Miessakit ry:stä vierailee HeTyssä kertomassa uudesta Isän näköinen -hankkeesta. Hanke on suunnattu työvoiman ulkopuolella oleville isille, joiden osallisuutta tuetaan vertaisryhmiä järjestämällä.

Ryhmien tavoitteena on luoda isille paikka, jossa turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä voi jakaa isyyden kokemuksia ja ajatuksia vanhemmuudesta.

Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteistyötä isiä työssään kohtaavien ammattilaisten kanssa. Tilaisuudessa kerrotaan myös laajemmin Miessakit ry:n miesten hyvinvointia tukevasta monipuolisesta toiminnasta.

Miessakit ry:n Isän näköinen -hanke esittäytyy Helsingin Työkanavan koulutuskeskuksen viikkotapaamisessa ma 10.9. klo 13. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Järj. Helsingin Työkanava HeTy ry ja Maali-hanke – Matala Kynnys. 

Pentti Arajärvi kertoo julkisten palvelujen yksityistämisestä

Pentti_Arajärvi

Julkisten palvelujen yksityistäminen on aiheena Helsingin Työkanava HeTy ry:n koulutuskeskuksen (Katajanokanlaituri 4, K6, 2. krs) viikkotapaamisessa

Ma 28.5.2018 klo 13–14.40

Alustajana on oikeustieteen tohtori Pentti Arajärvi (klo 13–13.45). Toinen vieras Tiia Kontkanen esittelee Kansan Sivistystyön Liiton ja KSL-Opintokeskuksen lobbauskoulutusta (klo 13.45–14.40). Kontkanen on kirjoittanut Vaikuta vallanpitäjiin –lobbauskirjan.

Tilaisuus on ilmainen ja kaikille avoin. Kahvitarjoilu.

Tapahtuman järjestävät Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö Uutta ry sekä Helsingin Työkanava HeTy ry.

Työllisyyspalvelujen yksityistäminen aiheena ma 21.5. viikkotapaamisessa

 

job-680005_1920

Voidaanko julkiset työllisyyspalvelut yksityistää? Mitä siitä seuraa? Aiheesta keskustellaan HeTy:n koulutuskeskuksen lounaskahvilassa järjestettävässä viikkotapaamisessa.

Alustajina ja keskustelijoina ovat toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker Valtakunnallisesta työpajayhdistyksestä (TPY), toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Työttömien Keskusjärjestöstä sekä aktivisti Raisa Lehtomäki Joukkovoima-verkostosta.

Tapahtuman järjestävät Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö Uutta ry, Työttömien Keskusjärjestö ry sekä Helsingin Työkanava HeTy ry.

Julkiset työllisyyspalvelut viikkotapaamisen aiheena ma 21.5. klo 12.30-16 HeTyn koulutuskeskuksessa (Katajanokanlaituri 4, K6, 2, krs). Tilaisuus on ilmainen ja kaikille avoin. Kahvitarjoilu.

 

Lattu-Viljakka 14.5. viikkovieraana

Kirsi Lattu-Viljakka Stadin aikuisopistosta on Helsingin Työkanava HeTy ry:n viikkovieraana (Katajanokanlaituri 4, K6, 2. krs) maanantaina 14.5. klo 13.

Lattu-Viljakka kertoo työelämä- ja oppisopimuspalveluista, palveluista helsinkiläisille työttömille sekä aikuisten koulutuksenhausta.

Tapahtuma on ilmainen ja kaikille avoin. Tervetuloa!

Järjestäjinä Maali-hanke – Matala Kynnys sekä Helsingin Työkanava HeTy ry.

TE-toimiston Riitta Sahla kertoo ammatinvalinnasta

TE-toimistojen tarjoama ammatinvalinnanohjaus on pääasiassa keskustelua, jossa pohditaan asiakkaan koulutus- ja uravaihtoehtoja. Palveluun voi sisältyä myös ammatinvalintatestejä ja kotitehtäviä. Tavoitteena on tukea asiakasta hänen ratkaisuissaan.

Aiheesta alustaa Uudenmaan TE-toimiston ammatinvalintapsykologi Riitta Sahla maanantaina 9.4. klo 13. Tapahtuma pidetään Helsingin Työkanava HeTy ry:n ruokasalissa.
Tilaisuus on avoin kaikille, tervetuloa!

Aktiivimalli ja Tanskan malli. Viikkotapaaminen 29.1.

Maanantain viikkotapaamisessa klo 13 Työllisyys- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen esitelmöi Suomessa vuoden alusta käyttöönotetun työttömyysturvan aktiivimallin ja sen muotoon vaikuttaneen Tanskan mallin eroista ja yhteneväisyyksistä.

Tiivistettynä suomalainen aktiivimalli on seuraavankaltainen:

Työttömän työnhakijan on noin kolmen kuukauden aikana täytettävä aktiivisuusedelletys, jotta etuutta maksetaan täysimääräisenä myös seuraavan saman mittaisen jakson aikana. Jos edellytys ei täyty, etuutta pienennetään yhteensä yhden tukipäivän verran.

Aktiivisuusedelletys täyttyy, jos työtön työnhakija tekee tarkastelujakson aikana jotain seuraavista kolmesta asiasta:

  • 18 tuntia palkkatyötä
  • ansaitsee yritystoiminnassa yhteensä vähintään 241 euroa
  • osallistuu viitenä päivänä TE-toimiston työllistymistä edistävään palveluun

Aktiivimalli koskee käytännössä kaikkia työttömiä työnhakijoita, lukuun ottamatta työkyvyttömyystuella olevia, omais- tai perhehoitajia ja työkyvyttömyyseläkepäätöstä odottavia.

Millainen on Tanskan malli ja miksi siihen vedotaan suomalaista aktiivimallia puolustettaessa? Tule kuuntelemaan ja kommentoimaan viikkotapaamiseemme Katajanokalle. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Kahvitarjoilu.

Talousneuvonnasta ja terapiasta viikkotapaamisessa 15.1.

Maanantain viikkotapaamisessa 15.1. kuulemme sekä talousneuvonnasta että terapiasta. Aiheista tulevat kertomaan Pauliina Peiponen ja Olga Ruoho.

Pauliina Peiponen alustaa sosiaali-, talous- ja velkaneuvonnasta. Peiponen on työskennellyt 15 vuoden ajan sosiaalialalla tehden sosiaalityöntekijän, kuntoutusohjaajan ja sosiaaliohjaajan töitä, muun muassa sosiaalitoimistossa. HeTyn asiakkailla on mahdollisuus varata aikoja ilmaista henkilökohtaista neuvontaa varten. Neuvontaa annetaan jatkossa maanantaisin klo 9.30-12 tiloissamme Katajanokalla.

Olga Ruoho kertoo puolestaan ratkaisukeskeisestä terapiasta.