Evästeitä -hanke

Evästeitä, työllisyyspoliittinen hanke 1.1. – 31.12.2020

Hankkeen kohderyhmänä ovat pääasiassa pitkään työttömänä olleet ja yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet työnhakijat. Erityisenä painopistealueena ovat maahanmuuttajataustaiset pitkään työttömänä olleet henkilöt.

130 TE-toimiston asiakasta otetaan työkokeiluun vuonna 2020.  Heistä osa, 10-20 henkilöä palkataan palkkatuella kokeilun jälkeen ja etsitään työtä vapailta markkinoilta palkkatuetun työn aikana. Osa sijoitetaan yrityksiin palkkatuetun työn ajaksi. Tavoitteena on löytää hankkeen avulla 80 %:lle hankkeen kohderyhmästä jokin muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Hankkeessa parannetaan työnhaku- ja työelämävalmiuksia. Alkuhaastattelun yhteydessä sovitaan kullekin työ- ja opiskelusuunnitelma. Suunnitelman mukaisiin aktiviteetteihin voi osallistua työaikana. Tämä on mahdollista koska työkokeilijoita on paljon.

Kahvilan toimintaa tehostetaan aukioloaikoja pidentämällä, tuotteita kehittämällä ja järjestämällä kulttuuri- ja muita tapahtumia. Työkokeilijoita otetaan useaan eri vuoroon. Kahvilassa on mahdollisuus kokeilla ruuanlaitto-, leipomis- ja puhtaanapitotehtävien lisäksi asiakaspalvelutehtäviä, kulttuuritapahtumien ja taidenäyttelyjen järjestämistä, kerhojjen vetämistä: esim digimaalaus, piirtäminen, älypuhelin ja tablettikurssit jne.

Työvalmennus on osana työkokeiua.. Työnhaun asiakirjat laitetaan kuntoon. Käytetään uudenlaisia menetelmiä, omat kotisivut, PowerPoint-esitykset, videot, SOME. Perehdytään TE-hallinnon sähköisiin palveluihin. Pyritään siihen että jokaisella on ICT-perustaidot hallussaan: tekstinkäsittely, sähköpostin ja erilaisten sähköisten palveluiden käyttö.

Tehdään työpaikkakäyntejä ja tutustutaan ammatillisiin oppilaitoksiin.

Työvälineohjelmien (Word, Excel, PowerPoint) käyttö opetetaan  kaikille, joiden työllistymissuunnitelma tätä edellyttää. Hankkeessa järjestetään näiden ohjelmien perus- ja vaativan tason kursseja, Yhdistyksellä on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieke ry:n A- ja AB- kouluttajalisenssit (perus- ja vaativa taso) Näihin tutkintoihin sisältyy resurssienhallinta, kuvankäsittelyn perusteet sekä tietoa laitteiden toiminnasta ja tietotekniikan merkityksestä. Lisäksi järjestetään kotisivukursseja, perus -ja vaativan tasoisia kuvankäsittely- ja julkaisuohjelmakursseja sekä digikuvaus-, tabletti- ja älypuhelinkursseja. Uutuutena on viedokuvaus ja –editointityöpajat.

Maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä suomen kielen käytännön harjoittelu sisältyy työaikaan. Kieltä harjoitellaan työtä tehdessä opettelemalla työhön tarvittavaa sanastoa ja käymällä keskusteluita suomen kielellä yksilöllisesti ja ryhmissä.

Jatketaan opinnollistamista. Yhteistyössä Valo-valmennushankkeen kanssa tarjotaan osatutkinnon suoritusmahdollisuuksia mm keittiö-, siivous-  ja ICT-aloilla.

Hankkeessa järjestetään englannin, ruotsin ja saksan kielen ryhmiä. Tavoitteena on passiivisen kielitaidon muuttaminen aktiiviseksi sekä rohkaistuminen käymään keskustelua näillä kielillä. Kiinan kielen alkeis- ja jatkokurssi järjestetään kiinnostuksen mukaan yhteistyössä Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry:n kanssa.

Koko hankejakson aikana seurataan työpaikkatilannetta, tehdään hakemuksia ja työpaikkakäyntejä. Pyritään löytämään hankkeen kohderyhmälle sekä ICT-kursseja käyville piilotyöpaikkoja mm yrityskäyntien ja rekrymessujen kautta sekä tapaamalla työnantajia Helsingin yrittäjät ry:n kohtaamispaikassa

ICT-kurssien vaikuttavuuden arviointia kehitetään. Tähänastisen palautteen perusteella kurssit ovat tärkeitä työn saamisen ja työssä menestymisen kannalta sekä työttömyysajan henkisen vireyden säilyttämisen kannalta.

Työllistymistulosten lisäksi vaikuttavuutta arvioidaan haastattelemalla hankkeen aktiivipalveluissa olevia henkilöitä avoimilla kysymyksillä hankejakson alussa ja lopussa. Haastattelujen tulokset kootaan.

Lisäksi otetaan käyttöön THL:n kykyviisari jolla pyritään mittaamaan toimintakykyä, työkokeilun ja /tai palkkatuetun työn vaikutuksia siihen sekä saamaan tietoa siitä missä asioissa olisi parannettavaa.

Pyritään siihen että hankejakson jälkeen henkilöillä on työ- tai opiskelupaikka. Jollei työpaikkaa vapailta markkinoilta tai koulutuspaikkaa järjesty, pyritään löytämään palkkatuettu työ tai työkokeilu, joka sopii asiakkaan suunnitelmiin ja vie häntä työllisyyspolulla eteenpäin.. Jos työkokeilun perusteella näyttää siltä että työ- ja toimintakyky on alentunut, ohjataan asiakas sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin kuntoutus- ja eläkeratkaisujen kartoittamiseksi