Tietokoneen käyttäjän AB-kortti

Kouluttaja: Keijo Jääskeläinen

Tietokoneen käyttäjän AB-kortti -tutkinto antaa valmiudet tieto- ja viestintätekniikan tehokkaaseen ja monipuoliseen hyödyntämiseen. Tutkinto soveltuu erityisesti työelämälähtöiseen tieto- ja viestintätekniikan koulutukseen. Se hyväksytään osasuorituksena joihinkin ammattitutkintoihin, opintojaksoiksi tai kursseiksi eri kouluasteilla ja työvoimapoliittiseen, työelämään valmentavaan koulutukseen.

Tämä vaativa, pääosin valinnaisista moduuleista koostuva jatkotutkinto tarjoaa suorittajalleen mahdollisuuden erikoistua niihin tieto- ja viestintätekniikan osa-alueisiin, joita hän työssään tarvitsee tai joista hän on erityisesti kiinnostunut. Käytännössä tämä tarkoittaa valittujen ohjelmien syvällisempää käyttötaitoa ja valmiuksia ongelmanratkaisuun sekä itsenäiseen tiedonhankintaan.

AB-tekstinkäsittelytutkinnon (Word) sisältö:

 • erilaiset standardinmukaiset asiakirjat
 • näytöllä täytettävät lomakkeet
 • asiakirjat sisällysluetteloineen ja hakemistoineen
 • osoitetarrat tai joukkokirjeet
 • pienimuotoiset julkaisut
 • työskentelyn automatisointi.

AB-taulukkolaskentatutkinnon (Excel) sisältö:

 • laajat ja vaativat taulukkolaskentatehtävät
 • kaavat ja funktiot
 • lomakepohjat
 • makrot
 • erilaiset kaaviokuvaajat
 • työskentelyn automatisointi.

AB-esitysgrafiikkatutkinnon (PowerPoint) sisältö:

 • esityksen valmistelu ja tuottaminen
 • materiaalin yhdistäminen eri lähteistä
 • omien mallipohjien hyödyntäminen
 • jaettavan oheismateriaalin tuottaminen
 • laitteista ja ohjelmistosta riippumaton esitys.

AB-yhteiskäyttötutkinnon (Windows) sisältö:

 • sisällön hyödyntäminen eri ohjelmissa ja kanavissa
 • sisällön hyödyntäminen useiden käyttäjien kesken
 • eri ohjelmien väliset, tiedostomuotojen ja käyttöympäristöjen haasteet
 • erimuotoisten sisältöjen julkaisu verkossa
 • ohjelmien ja oheislaitteiden asentamisen, ylläpidon ja päivittämisen periaatteet
 • tiedostojen suojauksesta ja varmistamisesta huolehtiminen
 • yleisimpien ongelmatilanteiden ratkaisu.

Lisätietoja Tieke.fi -sivulla

Kurssikalenteri
Ilmoittautuminen