Maali-hanke

Web

Maali -hanke
– kohtaamisia yli sukupolvi- ja kulttuurirajojen

Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osallisuuden ja työelämävalmiuksien parantaminen ja edelleen työllistyminen. Ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden välttäminen. Yksinäisyydestä ja syrjäytymisestä johtuvien ongelmien vähentäminen.

Hankkeen alkamisajankohta 04-2016
Hankkeen päättymisajankohta 12-2018

Tilat

HeTy ry |
Alppilan kirkko: kuoro |
Paavalin kirkon Olkkari (Arabian ostoskeskus) |
TSL Helsinki: mediapaja |
Katajanokan liikuntahalli: liikunta |
Suomen Diakoniaopisto Sovinnon kampus: kuvataideryhmä |
Tukikohta ry Asiakastila Risteys: kuvataideryhmä |
Linnanpuisto: kaupunkiviljely

Toiminnan tarve ja kohteet

Pitkäaikaistyöttömyys | maahanmuuttotyöttömyys | psyykkinen työkyvyttömyys

Toiminnan tavoitteet

Edistää osallisuutta | kerryttää osaamista | jatkaa jaksamista

Toiminta

  1. paja: mediapaja, musiikki, teatteri, valo- ja videokuvaus, maalaus ja askartelu
  2. luonto- ja kulttuurikävelyt
  3. urbaanipiknikit
  4. liikunta
  5. kaupunkiviljely
  6. monikulttuurinen keittiö

Vaikutus

Vuodessa hanke tavoittaa satoja ihmisiä |
Toimintoihin osallistuneet ovat aktivoituneet ja luoneet uusia kontakteja |
Hanke on antanut lukuisille ideoita työpaikkoja ja koulutusta varten

Seuranta ja arviointi

Alkuhaastattelut | keskustelut kahdenkesken ja ryhmissä | puolivuosittainen seuranta | henkilökunnan ja kumppanien neljännesvuosittainen tapaaminen |
käyntikerrat ja palautekeskusteluissa kootut tulokset raportoidaan |

Viestintä

Internet, some, sidosryhmien ja kumppanien tiedonvälitys |
Esittelytilaisuudet ja TE-toimiston aamukoulu

Verkostoituminen yhteistyöseminaareissa
jalkautuminen ostoskeskuksiin ja yleisötilaisuuksiin

Kilpailuvaikutuksista

Hanke ei kilpaile elinkeinotoiminnan kanssa vaan täydentää sote-viraston, työllisyydenhoidon, TYP:n ja TE:n toimintaa

Yhteistyökumppanit

Uudenmaan TE-toimisto ja Työvoimanpalvelukeskus Duuri

TYP (Työllisyyttä edistävä yhteispalvelu)
Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry
Somaliland Seura ry
TSL Helsinki
Paavalin seurakunta
Alppilan kirkko
Katajanokkaseura
Kumppanuustalo Hanna
Kansalaisareena ry
Kalliolan Setlementti (Pasilan Asukastalo)
Monika-Naiset liitto ry
Sovinto ry
Helmi mielenterveys-yhdistys ry

Yhteystiedot:

Sari Dvoracek

Maali-hankkeen koordinaattori
Helsingin Työkanava HeTy ry
Puh: 0456943060
Sähköposti: sari.dvoracek@hety.fi

http://www.hety.fi
Maali-hanke Facebookissa

STEA

UUTISRYHMÄ esite