Potkua Kelkkaan! -hanke

Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät ja myös muut työttömät. Painopistealueina ovat maahanmuuttajataustaiset, korkeasti koulutetut, osatyökykyiset sekä nuoret. Aktiivipalvelusopimuksilla hankkeessa on vuodessa 120 henkilöä, joiden lisäksi ICT-koulutuksessa on 400 henkilöä vuodessa.

Hankkeessa parannetaan työttömien työnhaku- ja työelämävalmiuksia. Kuntouttavassa työtoiminnassa, työkuntoutuksessa, työkokeilussa, työssäoppimisjaksoilla, työharjoittelussa ja palkkatukityössä olevat henkilöt voivat osallistua työaikana luennoille, ICT-koulutukseen, kielikursseille, liikuntatapahtumiin ja kulttuuriretkille. Työnhakuvalmennusta järjestetään yksilöllisesti ja ryhmissä. Perehdytään TE-hallinnon sähköisiin palveluihin. Pyritään siihen että jokaisella on ICT-perustaidot hallussaan: tekstinkäsittely, sähköpostin käyttö ja erilaiset sähköiset palvelut.

Työvälineohjelmien (Word, Excel, PowerPoint) käyttö opetetaan mahdollisimman monelle. Hankkeessa järjestetään näiden ohjelmien perus- ja vaativan tason kursseja, Yhdistyksellä on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieke ry:n A- ja AB- kouluttajalisenssit (perus- ja vaativa taso). Tutkintoihin sisältyy resurssienhallinta, kuvankäsittelyn perusteet sekä tietoa laitteiden toiminnasta ja tietotekniikan merkityksestä. Lisäksi järjestetään kotisivukursseja, perus ja vaativan tasoisia kuvankäsittely- ja julkaisuohjelmakursseja sekä digikuvaus-, tabletti- ja älypuhelinkursseja.

Maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä suomen kielen käytännön harjoittelu sisältyy työaikaan. Kieltä harjoitellaan työtä tehdessä opettelemalla työhön tarvittavaa sanastoa ja käymällä keskusteluita suomen kielellä yksilöllisesti ja ryhmissä.

Hankkeessa järjestetään englannin, ruotsin ja saksan kielen ryhmiä. Tavoitteena on passiivisen kielitaidon muuttaminen aktiiviseksi sekä rohkaistuminen käymään keskustelua näillä kielillä. Kiinan kielen alkeis- ja jatkokurssi järjestetään, yhdistyksellä on yhteistyötä Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry:n kanssa.

Tarjolla on myös akvarelli- ja muita taidekursseja, keskustelu-, tietovisa- ja peliryhmiä sekä luonto- ja kulttuuriretkiä. Näissä on tärkeää sosiaalisten taitojen harjoittaminen. Ryhmätyötaidot ovat työelämässä nykyään hyvin tärkeitä ja niiden merkitys lisääntyy koko ajan.

Koko hankejakson aikana seurataan työpaikkatilannetta, tehdään hakemuksia ja työpaikkakäyntejä. Metropolia AKK:n edustajan kanssa on neuvoteltu opinnäytetyöstä, jossa SOMEn avulla löydetään hankkeen aktiivipalveluissa oleville sekä ICT-kursseja käyville piilotyöpaikkoja.

ICT-kurssien vaikuttavuuden arviointia kehitetään. Latu auki -hankkeessa toteutettiin vuonna 2014 kursseja käyneille sähköinen palautekysely, jonka tulosten perusteella kurssit ovat tärkeitä työn saamisen ja työssä menestymisen kannalta sekä työttömyysajan henkisen vireyden säilyttämisen kannalta.

Hankkeessa pyritään siihen että hankejakson jälkeen henkilöt saavat työ- tai opiskelupaikan tai seuraavan aktiivipalvelupaikan niin ettei työttömyyteen enää palata.

Työllistymistulosten lisäksi vaikuttavuutta arvioidaan haastattelemalla hankkeen aktiivipalveluissa olevia henkilöitä avoimilla kysymyksillä hankejakson alussa ja lopussa. Haastattelujen tulokset kootaan.

TE__LA10_te1logo___B3___RGB